Het Hoefijzergebouw staat op dit moment leeg. (Foto: Robbert van Cleef).

Raad Oegstgeest 'onder voorwaarden' akkoord met statushouders

Een meerderheid van de Oegstgeester gemeenteraad staat positief tegenover het opvangen van 175 statushouders en 80 spoedzoekers in het dorp. Progressief Oegstgeest, D66 en CDA willen het plan van het COA in principe steunen. Er zijn nog wel wat zorgen over het soort statushouders dat naar het dorp komt, de veiligheid rond de opvang en de toename van verkeersbewegingen.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) diende onlangs een verzoek in voor gebruik van het Hoefijzergebouw achter het gemeentehuis omdat het vinden van geschikte opvanglocaties in Zuid-Holland erg lastig is. Dat plan deed al snel veel stof opwaaien, onder meer bij de lokale VVD-fractie die vooruitlopend op de commissievergadering al liet weten weinig heil te zien in het plan. Na een aantal intensieve informatieavonden was het ruim twee maanden na de lancering van het plan dinsdagavond tijd om er inhoudelijk op in te gaan.

Zeven mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om de aanwezige raadsleden toe te spreken. Onder hen een drietal pleitbezorgers van de opvanglocatie achter het gemeentehuis. “Ik ben geschrokken van de negatieve commotie die naar boven kwam”, blikte Fenneke Hengeveld terug op de afgelopen weken. Ze is al jaren actief als vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk in het dorp. “Er ligt hier een mogelijkheid om een groep mensen de helpende hand te bieden. Ik vind het paniek om daarbij te wijzen op alle problemen. Er is statushouders juist erg veel aan gelegen hun verblijfsvergunning te behouden.”

600 puberende meisjes
Dorpsgenoot Sjef Gussenhoven verbaast zich over de jarenlange leegstand van het Hoefijzergebouw. “Waarom trekken we ons niet meer aan van urgente nood van statushouders? We kunnen vanuit ons comfortabele Oegstgeest iets doen. Geef het een kans!” Die oproep werd nog kracht bijgezet door Nazanin Amini, die vijf jaar geleden als statushouder in Oegstgeest kwam wonen. In de digitale vergadering bepleitte ze de opvang van statushouders zoals zijzelf, die waar ze kunnen een bijdrage willen leveren aan de samenleving.

“Mevrouw Amini is ook welkom hoor”, reageerde de zeer uitgesproken tegenstander van het plan Christian Jelsa even later. “Geen alleenstaande jonge mannen, maar wel gezinnen.” Hij maakt zich vooral zorgen over toenemende onveiligheid in het gebied en probeerde de raadsleden een uitspraak te ontlokken over het aantal incidenten dat toelaatbaar zou zijn. Een antwoord op die vraag kreeg hij niet, maar zijn punt was duidelijk. Een andere inspreker vroeg zich af of het wel slim is om alleenstaande statushouders in de buurt van een school op te vangen. “Daar zitten zo’n 600 puberende meisjes”, aldus Linette van Voorst van Beest.

Vertrouwen
Namens de bewoners van het omliggende gebied sprak ook Joost Geluk (Stichting Wilhelminapark en Geesten) zijn zorgen uit over de grote groep alleenstaande mannen die in de opvang wordt verwacht. “We zijn niet tegen opvang van statushouders, maar het moet wel proportioneel zijn. Het gaat hier om een te grote groep, voor wie de veiligheid bij calamiteiten niet kan worden gewaarborgd.” De brandveiligheid kwam vaker terug, net als de verkeersveiligheid, omdat het terrein van het voormalige ggz-gebouw maar via één toegangsweg bereikbaar is.

“Het is duidelijk dat dit plan impact heeft, dat is logisch”, constateerde Elfred Bus namens D66. “Ook is het logisch dat je als omwonende behoefte hebt aan vertrouwen.” Bijdragen van vergelijkbare strekking kwamen van Progressief Oegstgeest (PrO) en het CDA, die het plan gezamenlijk aan een meerderheid in de raad kunnen helpen. Het CDA liet weten ‘positief te zijn, mits er aan voorwaarden wordt voldaan’. Bij die voorwaarden gaat het om verkeersveiligheid, beperking van het soort mensen dat opgevangen gaat worden en afspraken over goede integratie.

Gebruikelijke procedure
Voor de VVD, Hart voor Oegstgeest (HvO) en Lokaal Oegstgeest is het plan te omvangrijk. “Er is ruimte, maar niet genoeg voor de uitvraag van het COA”, vindt Eelke van den Ouweelen van Lokaal. HvO stelde voor om een keuze te maken tussen de landelijke verplichting om jaarlijks zo’n veertig statushouders vaste woonruimte te bieden in het dorp en de tijdelijke opvang van een grotere groep. “Het is het een of het ander”, aldus fractievoorzitter Karin Rosdorff. De VVD had überhaupt geen goed woord over voor de opvang. “Dit is een onbeheersbaar plan.”

De antwoorden op alle vragen van de raad kwamen van twee wethouders en de burgemeester. Waar dat kon probeerden ze de raadsleden gerust te stellen, maar op veel punten werd er verwezen naar het moment dat de vergunning daadwerkelijk in behandeling genomen gaat worden. Dat is nadat de gemeenteraad er een advies over heeft gegeven. “Dat vind ik niet kloppen”, moest raadslid Eelke van den Ouweelen van het hart. “De zorgen over bijvoorbeeld brandveiligheid zijn nu van belang, niet pas straks.” Ook D66 liet zich dat niet zeggen. “Opmerkingen over ‘de gebruikelijke procedure’ geven niet het gevoel dat onze zorgen serieus worden genomen.”

Nieuwe woningen
Van de suggestie die de VVD deed over extra politiecapaciteit wilde burgemeester Jaensch niks weten. “Ik heb overleg gehad met politie en elke toename van mensen in het dorp zorgt voor extra risico. Maar het is ook in dit geval beheersbaar.” De burgemeester verwees ook nog naar 2016 toen er een vergelijkbaar plan was voor een asielzoekerscentrum. “Toen stond de volledige raad erachter.” Maar inmiddels is het gebouw in nieuwe handen en hoopt een deel van de raad dat er al eerder dan over vijf jaar gestart kan worden met de bouw van nieuwe woningen.

Een voorstel om meer tijd te nemen voor extra onderzoek naar de gevolgen voor het gebied, kreeg vooralsnog nog weinig steun. Dat betekent dat de voltallige gemeenteraad op donderdag 29 april over de aanvraag van het COA vergadert. Dan zal worden gestemd over verschillende moties van het CDA om de aanvraag in te perken en geeft de gemeenteraad een advies aan het college van b en w. Burgemeester en wethouders zullen daarna een definitief besluit nemen over het plan.

Maatschappij Oegstgeest Politiek Statushouders Oegstgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×