Het Hoefijzergebouw achter het gemeentehuis in Oegstgeest. (Foto: Nadorp Makelaars).

COA vraagt vergunning aan voor 175 statushouders in Oegstgeest

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Divorce Housing zetten hun plan voor de opvang van statushouders en spoedzoekers in Oegstgeest door. Dat heeft het COA aan de gemeente laten weten nadat er de afgelopen weken verschillende informatieavonden waren georganiseerd. Binnenkort velt de gemeenteraad een oordeel over het plan.

Het gaat om de opvang van 175 statushouders en 80 spoedzoekers in het Hoefijzergebouw achter het gemeentehuis. Het plan daarvoor deed al snel veel stof opwaaien, onder meer bij de lokale VVD-fractie die de beschikbare ruimte liever alleen voor woningzoekenden uit Oegstgeest zou gebruiken. Daarbij gaat het om de spoedzoekers van Divorce Housing, onder meer gescheiden mannen en vrouwen, studenten en jonge stellen. Naast de VVD, uitte ook een aantal omwonenden hun zorgen over onder meer sociale veiligheid in de buurt.

Tijdens de informatieavonden hielden het COA en Divorce Housing elkaar echter stevig vast door te benadrukken dat juist de combinatie van beide doelgroepen het beste van twee werelden zal opleveren. Ook werd benadrukt dat er 24 uur per dag beveiliging rond zal lopen en dat de opvang de gemeente Oegstgeest geen geld zal kosten. Op dat laatste punt laat wederom de VVD van zich horen, die is bang dat verschillende ambtenaren om het gemeentehuis veel meer op hun bordje zullen krijgen als de opvang er komt.

Verkeersonderzoek
In een brief aan de gemeenteraad schrijven burgemeester en wethouders naar aanleiding van de ingekomen vergunningsaanvraag dat ze het oordeel van de volksvertegenwoordigers zullen afwachten alvorens de aanvraag in behandeling te nemen. De keuze die de fractie van het CDA gaat maken, zal naar verwachting de doorslag geven over het plan. Dat is ook te zien bij de inmiddels aangekondigde moties, waarin het CDA op drie punten gaat proberen om het plan van kaders te voorzien.

Zo wil de partij een toezegging dat er naast statushouders (asielzoekers met en verblijfsvergunning) niet ook asielzoekers naar Oegstgeest komen die nog geen verblijfsvergunning hebben. Het COA liet tijdens de eerste informatieavond namelijk weten ook ‘evident kansrijke asielzoekers’ op te willen vangen in het Hoefijzergebouw, maar dat ziet het CDA met het oog op ‘ongelijke integratietrajecten’ niet zitten. In een tweede motie vraagt het CDA verder om een verkeersonderzoek en om extra inspanningen voor de verkeersveiligheid op de Endegeesterstraatweg.

Nieuwbouw
Samen met D66 is tot slot nog aan een motie gewerkt met de oproep om snel duidelijk te krijgen in welke gemeente statushouders uiteindelijk terecht komen. Op die manier hopen de partijen dat er snel een integratietraject op gang kan komen, dat met behulp van verschillende maatschappelijke organisaties alvast wordt opgestart in Oegstgeest.

Als de opvang er uiteindelijk komt, verblijven statushouders namelijk maar tijdelijk in de opvang, in afwachting van een vaste woningen elders in de regio. Oegstgeest zelf moet in 2021 36 statushouders een plek geven. De opvang in het Hoefijzergebouw wordt aangevraagd voor de duur van vier jaar, mogelijk verlengd met nog één jaar. Daarna staat er nieuwbouw gepland op de locatie.

Op donderdag 20 april spreekt de gemeenteraad over de de vergunningsaanvraag. Een week later wordt er over het plan gestemd en zal blijken met welke intentie burgemeester en wethouders de vergunningsaanvraag in behandeling zullen nemen. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, kunnen tegenstanders nog bezwaar maken.

Noot van de redactie: in een eerdere versie van dit artikel werd vermeld dat het bij spoedzoekers ook om ex-verslaafden en -criminelen gaat. Dat was in de eerste versie van het plan zo, maar later heeft wethouder Jan Nieuwenhuis laten weten dat die doelgroep buiten de aanvraag valt.

Maatschappij Oegstgeest Politiek Statushouders Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×