Coalitiegenoten CDA, VVD en Progressief Oegstgeest met elkaar in debat.

VVD staat alleen met 'luchtkasteel' tegen opvang statushouders

Het is de grootste partij van Oegstgeest niet gelukt om de komst van 175 statushouders naar het dorp te voorkomen. Zelfs een pleidooi voor versnelde sociale woningbouw op de beoogde locatie achter het gemeentehuis kreeg weinig bijval. Een gelegenheidscoalitie van PrO, CDA en D66 deed de argumenten af als opportunisme en biedt de groep statushouders graag onderdak.

Al in de dagen voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering werd duidelijk dat coalitiepartij VVD een plannetje had gesmeed om de opvang van statushouders te blokkeren. Samen met Hart voor Oegstgeest (HvO) stelden de liberalen voor om de beoogde locatie niet beschikbaar te stellen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar om daar versneld permanente woningen te bouwen. Het gebouw zou dan niet gesloopt worden, zoals in eerdere plannen werd geopperd, maar binnen een paar jaar worden omgebouwd tot een appartementencomplex.

Volgens wethouder Glasbeek is dat echter niet zo gemakkelijk. Het hoefijzergebouw ligt namelijk in het al veel besproken gebied Overgeest, dat samen met Endegeest van grote waarde is voor het dorp. Niet voor niets viel de coalitie afgelopen jaar over de toekomst van dit gebied en wordt er al jaren gepraat over de bouw van zo’n 120 woningen in Overgeest. Volgens Glasbeek duurt het nog tot minimaal mei 2025 voordat alle benodigde overeenkomsten en onderzoeken klaar zijn en er in het hoefijzergebouw permanent gewoond zou kunnen worden.

Uitgestoken hand
Maar als het aan VVD-voorman Sven Spaargaren ligt, kan dat proces sneller. Hij betoogde dat er geen rekening met bezwaarprocedures hoeft te worden gehouden omdat er echt niemand tegen permanente woningen is. Drie jaar zou dus voldoende moeten zijn. De huisvesting van statushouders zou daarentegen juist op veel verzet van omwonenden kunnen rekenen, waardoor het nog wel eens tweeënhalf jaar zou kunnen duren voordat de statushouders naar Oegstgeest kunnen komen. En dat is maar een klein verschil, concludeerde Spaargaren.

Zijn betoog kreeg weinig bijval en werd door coalitiegenoot Progressief Oegstgeest (PrO) zelfs afgedaan als een ‘luchtkasteel’. “U creëert valse hoop die niet kan worden waargemaakt”, zei fractievoorzitter Melanie van Driel nadat de VVD nog een warm pleidooi had gehouden voor het huisvesten van 69 gezinnen die op termijn hun sociale huurwoning uit moeten voor renovatie. “Was de VVD altijd maar zo enthousiast als het over sociale huurwoningen gaat, er zijn nog andere plekken in het dorp waar we het over eens kunnen worden”, wierp ze hem toe. Ook D66 stak die hand maar al te graag uit.

Overlast
Bij de stemming over de opvang van 175 statushouders en 80 spoedzoekers werd zichtbaar wat de hele avond al in het debat had doorgeklonken: coalitiepartijen CDA en PrO stonden zij aan zij met D66 om de grote lijnen uit te zetten. Ze blokkeerden het plan voor versnelde woningbouw, en spraken uit dat ze een ‘positieve grondhouding‘ hebben bij de komst van de statushouders. Samen met HvO en Lokaal Oegstgeest steunden ze ook de oproep voor gedegen verkeersonderzoek, een duidelijke afspraak over de maximale termijn van vier jaar plus één jaar verlening, en het werken aan een goede integratie van statushouders.

Daarmee is een eerste grote hobbel voor de aanvraag van Divorce Housing en het COA genomen. De tweede hobbel is de daadwerkelijke vergunningsaanvraag, die door burgemeester en wethouders beoordeeld gaat worden. Zij zullen uiteindelijk besluiten of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, kan er tijdelijk worden afgeweken van de bestemming die het hoefijzergebouw eigenlijk heeft; er mag nu nog niet in worden gewoond. Op aangeven van D66 wordt er ook na die tijd nog overlegd met omwonenden en andere belanghebbenden om eventuele overlast in een vroeg stadium te voorkomen. En als het uiteindelijk toch niet bevalt, dan zit dat jaar verlenging er mogelijk niet in.

Politieke crisis
De besluitvorming leidde bij de VVD tot de conclusie dat PrO en CDA ‘jongeren en starters uit Oegstgeest in de kou laten staan’, en tot schaamte over het besluit. Wat dat voor de verhouding in de coalitie betekent zal de tijd moeten leren. Of een van de drie partijen nog trek heeft in een nieuwe politieke crisis is maar zeer de vraag: een krap jaar geleden leverde dat slechts oude wijn in nieuwe zakken op. Het lijkt er meer op dat de elf maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar worden volgemaakt, ook al moet dat met de nodige confrontaties en scherpe verwijten over en weer.

Advertentie

Oegstgeest Politiek Statushouders Oegstgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×