Het Wilhelminapark in Oegstgeest. (Foto: Robbert van Cleef).

'Naar eer en geweten gehandeld': CDA Oegstgeest reageert op ophef rond 'looproutes' statushouders

Het leek een mooi compromis voor de politiek in Oegstgeest: het CDA in de gemeenteraad stemde voor de komst van 175 statushouders en 80 andere mensen die dringend woonruimte moeten hebben naar het zogenoemde Hoefijzergebouw. Het CDA speelt een sleutelrol bij de beslissing die politiek gevoelig ligt. Fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk wil ook de tegenstanders in de naastgelegen chique wijk tegemoet komen. In een motie vroeg hij ‘om verkeersbewegingen van statushouders en spoedzoekers door de wijk zoveel mogelijk te voorkomen’. Die oproep schoot uiteindelijk in het verkeerde keelgat bij velen.

Karin Rosdorff van Hart voor Oegstgeest reageerde in de vergadering al furieus: “Ik krijg toch het gevoel van de bus waarin alleen de blanken voorin mogen zitten en de rest achterin.” Van Blitterswijk nam daar meteen afstand van. Het Leidsch Dagblad kopte na de raadsvergadering donderdagavond dat de partij wil dat statushouders niet door de wijk naar het winkelgebied zouden lopen, maar via een omlooproute.

Grote verontwaardiging barstte los, vooral op Twitter. ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers noemde het ‘echt niet te geloven’. Vele anderen spraken schande over de oproep en uiteindelijk werden door Sylvana Simons van BIJ1 Kamervragen ingediend: hoe kan het zo zijn dat statushouders uit een bepaald gebied worden geweerd? Volgens CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk is het verhaal uit z’n verband gerukt en hij neemt dan ook geen afstand van de motie.

‘We willen mensen in nood juist helpen’
“Ik vind het kwetsend en het doet me pijn dat het verhaal nu zo zijn beloop krijgt”, legt Van Blitterswijk uit. “We proberen juist naar eer en geweten mensen die in nood zijn een dak boven het hoofd te geven. Daarvoor is wel een draagvlak nodig en dus willen we tegelijkertijd de zorgen van de omwonenden uit het Wilhelminapark serieus nemen.”

Van Blitterswijk stelde in de motie voor dat de nieuwe bewoners ‘gestimuleerd’ moesten worden om het bewuste wijkje heen te lopen op hun weg naar de winkelstraat van het dorp. “We vragen om verkeersbewegingen van statushouders en spoedzoekers door de wijk zoveel mogelijk te voorkomen door afspraken te maken waarbij mensen eraan herinnerd worden dat de beste route via de Endegeesterlaan loopt.” Dat terwijl de kortste route naar het winkelcentrum dwars door de wijk loopt.

‘Van verbod geen sprake’
Volgens de CDA-fractievoorzitter is van een verbod voor statushouders om door een bepaalde wijk te lopen geen sprake. “Dat is een vreemde interpretatie. Ik heb het bewust breed gehouden. Ik ga me niet bemoeien met de manier waarop de wethouder de zorgen in de buurt voor toenemende drukte op straat wil wegnemen. Van een verbod voor een bepaalde groep is geen sprake. Het is aan de wethouder om in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te kijken hoe er rekening met de buurt kan worden gehouden. De wethouder heeft dat toegezegd. Dit wordt er nu zo uitgepikt, terwijl er niet naar de context wordt gekeken.”

Volgens het COA worden er wel vaker afspraken gemaakt over bepaalde routes rond opvanglocaties. “Dat gaat dan vaak over veilige fietsroutes voor kinderen naar school”, legt een woordvoerder uit. “Het COA kan en wil bewoners niet verplichten een bepaalde route te volgen.” De gemeente Oegstgeest benadrukt dat er ‘uiteraard geen sprake is van een verbod om het nabijgelegen Wilhelminapark of andere delen van de openbare ruimte te betreden’.

Maatschappij Oegstgeest Politiek Statushouders Oegstgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×