Verslaggever Robbert Beurse sprak al wandelend met wethouder North over de voetgangersplannen. (Video: Yoni Heijmans).

Leiden maakt actieplan om voetgangers de ruimte te geven

Leiden krijgt als een van de eerste steden in Nederland een voetgangersbeleid. Daarmee moet meer ruimte komen voor voetgangers in de binnenstad en wordt de hele stad toegankelijker gemaakt voor iedere wandelaar. Dat betekent ook dat auto’s en fietsers op sommige plekken worden geweerd.

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft het Beleidsprogramma Voetganger onlangs vastgesteld. Het plan kwam er op initiatief van de Sleutelstadbewoners zelf. Tijdens de inspraakperiode van de mobiliteitsvisie gaven veel Leidenaren aan dat er, met name in de binnenstad, meer aandacht voor voetgangers moet zijn.

Als het aan mobiliteitswethouder Ashley North ligt, zijn voor 2030 alle stappen naar een voetgangersvriendelijke binnenstad gezet. Hij kan zich volledig vinden in de roep om aandacht voor de lopende Leidenaar. “Iedereen is elke dag wel even voetganger. Dan moet je je prettig door de stad kunnen verplaatsen, zonder obstakels.” Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over de visie.

Blindengeleidelijnen
In het programma is een tien stappenplan benoemd dat er de komende jaren voor gaat zorgen dat alle voetgangers zich veilig en eenvoudig door de stad kunnen verplaatsen. “En dan bedoelen we ook echt iedereen. Jong en oud, mindervaliden en blinden en slechtzienden”, licht North toe. Naast de herinrichting van stoepen en wandelpaden wil de gemeente het aantal blindengeleidelijnen door het centrum flink uitbreiden en doortrekken tot in het Bio Science Park. Ook het openbaar vervoer wordt in het plan onder handen genomen. North: “De bus moet toegankelijker worden zodat je makkelijker in en uit kunt stappen. Dat kan, en daar willen we voor gaan zorgen.”


Wensbeeld geleidelijnen in de binnenstad. (Bron: Gemeente Leiden).

Voetgangersgebied
Het gebied in het stadscentrum dat in principe alleen bedoeld is voor voetgangers, wordt in het beleidsplan flink uitgebreid. “We willen een groter voetgangersgebied creëren waar je rustig kunt winkelen of van de horeca kunt genieten”, vertelt North. Rond de Haarlemmerstraat kan de zone volgens het stadsbestuur worden uitgebreid met de Nieuwe Rijn, Apothekersdijk, Steenschuur en het Rapenburg. Stoepen worden verbreed, auto’s verdwijnen en fietsers zijn te gast of alleen op bepaalde tijden welkom. “Dat doen we natuurlijk niet allemaal in een keer. De Nieuwe Rijn en Steenschuur zijn er al bijna klaar voor, zij worden nog deze zomer omgevormd tot voetgangersgebied. Voor de Apothekersdijk en het Rapenburg hebben we iets meer tijd nodig. Daar moet eerst de parkeerdruk zakken, voordat we ook die gebieden kunnen aanpakken”, aldus North.

Verplaatsingsdata
Tijdens het ontwerp van de plannen is voor het eerst ook gebruik gemaakt van verplaatsingsdata. “We weten tegenwoordig best goed op welke plekken en momenten mensen zich het liefst lopend verplaatsen. In coronatijd hebben we daar al gebruik van gemaakt door bijvoorbeeld de markt te verplaatsen en het gebied tot voetgangerszone te verklaren. Dergelijke gegevens blijven we de komende jaren inzetten om te bepalen of voetgangers in bepaalde straten of stegen meer voorrang moeten krijgen”, legt North uit.

Wandelroutes
Tijdens het Nationaal Voetgangerscongres in oktober 2020 won het Leidse Singelpark de LoopAward. Het was voor het eerst dat de prijs werd uitgereikt. Die erkenning voor het Singelpark motiveerde North om de verbinding te zoeken met de andere parken in de stad. “Met bordjes en apps vormen zich straks vele wandelroutes die ervoor zorgen dat je vanuit alle wijken van Leiden naar dat mooie park in het centrum kan lopen”, zegt hij. Zijn voornemen past bij de Omgevingsvisie van collega-wethouder Fleur Spijker. Spijker wil een tweede groene ring om het centrum van de stad die in verbinding staat met het centrum. “Op deze wijze worden klimaatveranderingen tegengegaan, de biodiversiteit versterkt en Leidenaren aangemoedigd om voldoende te bewegen.”

 

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×