Honderden witte kruisen moeten de aandacht vestigen op het aantal dieren dat op de polderweg wordt aangereden. (Foto PR).

Leidse biologen plaatsen 640 kruisen voor doodgereden dieren

Een groep Leidse biologen en buurtbewoners van de Ziendeweg tussen Zwammerdam en Nieuwkoop vestigen met 640 witte kruisen de aandacht op doodgereden dieren. Ze hebben de kruisen langs de vier kilometer lange polderweg richting de Nieuwkoopse Plassen geplaatst. In de buurt van de plek waar deze 640 dieren werden doodgereden.

De gelegenheidscoalitie was al om 5 uur ’s ochtends aan de slag gegaan om al deze kruisen langs de vier kilometer lange Ziendeweg te slaan. Op elk kruis stond de soortnaam van het dier geschreven dat in de afgelopen twee jaar werd doodgereden op de weg. Via een QR code op het kruis kon er een foto bekeken worden van het beestje.

De lange rij witte kruisen langs de polderweg leverde een bijzonder beeld op, dat maar kort te zien was. De politie sommeerde de groep om de kruisen voor 12 uur ’s middags weer weg te halen. Daar is aan gegeven.

Tekst gaat door onder de foto

Natura 2000 gebied
De omwonenden en de biologen willen met de actie de plaatselijke politiek te bewegen om de weg alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk te maken, of om anderszins de fauna beter te beschermen. Momenteel is er een discussie gaande over de toekomst van de weg. De Alphense gemeenteraad vindt de polderweg die deels langs de Nieuwkoopse Plassen loopt, te gevaarlijk. Er worden daarom twee opties onderzocht. Een waarbij er een losliggend fietspad naast de weg wordt gemaakt, en een waarbij de weg alleen voor bestemmingsverkeer is.

De actievoerders vinden dat de laatste optie meer recht doet aan de omgeving. De Nieuwkoopse Plassen, een natura 2000 gebied, is een uniek natuurgebied. Er leven veel bijzondere planten en dieren. Nederland moet daar zorgvuldig mee om gaan vindt Leidenaar Willem van Esch. De bioloog komt er graag en vaak. Er is in de buurt van Leiden geen ander natuurgebied dat zo bijzonder en zo mooi is, vindt hij. Net als een aantal andere studiegenoten twijfelde hij dan ook geen moment toen collega-bioloog Bram Koese, die daar in de buurt woont, hen vroeg te helpen bij de actie.

Tekst gaat door onder de foto

35 soorten aangetroffen
Koese houdt al jaren bij welke dieren de dood vinden op de weg. De laatste twee jaar doet hij dat nauwgezet. Het resultaat daarvan is onder andere terug te vinden op de 640 kruisen. De meeste kruisjes zijn van amfibieën: kikkers en padden en daarna volgen de vogels. Maar er is ook een kruis voor de otter, twee voor hermelijnen en twee voor wezels. “In totaal zijn het 35 soorten”, vertelt Koese.

De biologen kennen geen andere soortgelijke inventarisaties, dus vergelijken is lastig. Maar Koese kan wel uit de plek waar de dieren worden aangereden, afleiden dat het natuurgebied een belangrijke rol speelt. “De Ziendeweg is vier kilometer lang. Op de eerste kilometers door het veenweidegebied vind ik veel minder dode dieren. Richting het natuurgebied zie je het aantal aanzwellen. En op het stuk weg langs de Nieuwkoopse plassen is het zes keer zoveel als in het veenweidegebied. Dus dat is wel fors meer.”

Tekst gaat door onder de foto

Dierentunnels zijn oplossing
Hij leerde gaandeweg dat veel van de dode dieren ’s ochtends alweer verdwenen waren. “De aaseters bleken al veel langer dan ik te weten waar en hoe laat dieren aangereden werden. Het is dus belangrijk de nachtactiviteit op de weg in de gaten te houden als je echt een compleet beeld wilt krijgen.”

Maar  Koese wilde met de actie niet alleen de aandacht vestigen op de massaliteit. Hij heeft door zo lang het dierverkeer op de weg in de gaten te houden, ook nog andere ontdekkingen gedaan, waar het gemeentebestuur mogelijk zijn voordeel mee kan doen. De soorten liggen namelijk bijna altijd op dezelfde plek. “Een wielrenner denkt ’s ochtends ‘ach sneu, dat dode waterhoentje’. Maar als je elke dag die weg bewandelt kom je erachter dat de waterhoentjes altijd op dezelfde plek zijn aangereden, en dat geldt voor alle soorten. Ze nemen net als de otter, altijd dezelfde hazenpaadjes.”

De oplossing kan dus best simpel zijn, denkt Koese: “We moeten misschien ook waterhoentjestunnels en hermelijnentunnels onder de weg aanleggen, zoals we dat voor de otter hebben gedaan. Dat is misschien een veel gemakkelijker en goedkoper oplossing,”

 

 

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×