(Impressie Lead Leiden: Red Company).

LEAD-plannen blijven hetzelfde, ondanks 182 zienswijzen

Aan de plannen voor de drie woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan is bijna niks veranderd. Bewoners maakten massaal bezwaar en dienden maar liefst 182 zienswijzen in tegen het project LEAD. Hoewel de gemeente kleine details overneemt, komt het de bewoners op hun belangrijkste punten van kritiek niet tegemoet. Onder meer de hoogte en het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde.

De ingediende zienswijzen en beantwoording daarvan beslaan maar liefst 665 pagina’s. Veel bezwaren gaan over de hoogte van de torens: ‘LEAD domineert het uitzicht’, ‘het is te hoog en te massaal’ en ‘het past niet binnen de hoogbouwvisie’. Andere bezwaren gaan over de gevolgen voor de verkeerssituatie op de Willem de Zwijgerlaan of over de parkeerdruk in de buurt.

Achter de overgrote meerderheid van de punten staat het woordje ‘geen’. Dat wil zeggen dat de gemeente wel de verplichte reactie geeft, maar er verder niets verandert in de plannen. Bouwwethouder Fleur Spijker (D66) bevestigt dat ze niks gaat veranderen aan de hoogte en de parkeerdruk. Nu de zienswijzen zijn beantwoord gaat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad. Als die er in de komende maanden mee instemt, kan er in principe worden begonnen met de bouw. In principe, omdat ook de weg naar de rechter nog open ligt.

309 vragen
Het project LEAD gaat om drie fikse torens van 115, 85 en 65 meter hoog die goed zijn voor 580 woningen. Het zou in een keer het hoogste punt van Leiden worden. Onder de torens komt een parkeergarage met 347 plekken en er komen 1.700 plekken voor fietsen.

Het project is niet onomstreden. Via inspraakrondes en een referendum probeerden bewoners de plannen te veranderen. Het referendum kwam er niet en ook de inspraakrondes leverde weinig op. Toen het bestemmingsplan ter inzage lag probeerden bewoners opnieuw hun bezwaren te uiten. Het zorgde voor 182 zienswijzen, waarvan een enkele 143 pagina’s en 309 vragen besloeg.

Advertentie

Leiden Politiek LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×