(Archieffoto: PR).

Voorschotense raad neemt voortouw in de controle op warmterotonde

De gemeenteraad van Voorschoten wil meer controle als het gaat over de realisatie van de nieuwe warmteleiding. De fracties vragen unaniem om meer terugkoppeling van het gemeentebestuur en meer duidelijkheid over hun rol als raadsleden. Omdat de warmteleiding met restwarmte uit de Rotterdamse haven een project is van de Leidse regio, delen ze deze oproep ook met de andere gemeenten.

Nog deze maand valt er in de Voorschotense gemeenteraad een besluit over het project WarmtelinQ. Vanuit Rotterdam komt er een leiding te lopen via Voorschoten naar Leiden. Daarin wordt in eerste instantie warmte vervoerd die ze in Rotterdam over hebben. Later zou de leiding ook gebruikt kunnen worden voor andere vormen van warmte. Om de komst mogelijk te maken stellen de gemeenten in de Leidse regio gezamenlijk zo’n twee miljoen euro beschikbaar.

In Voorschoten zijn de politieke partijen al lange tijd erg sceptisch over de komst van de warmteleiding. Zo kwam de gemeenteraad al in verzet tegen de afnamegaranties, want ‘het moest betaalbaar blijven’ en was niet iedereen direct te spreken over het investeringskrediet. Die afnamegaranties kwamen er niet, maar het investeringskrediet wel. Naar inwonersaantal is de bijdrage per gemeente vastgesteld. Voorschoten betaalt 184.843 euro.

Voortouw
Nu het besluit voorligt wil de Voorschotense gemeenteraad de teugels aantrekken door te vragen om meer controle. “We verzoeken om periodieke terugkoppeling van het gemeentebestuur”, zegt CDA-raadslid Cees Bremmer. Hij wil zo meer duidelijkheid krijgen over de rol van de raad in dit proces. Het amendement is door alle politieke fracties ondertekend.

De oproep van Voorschoten is verspreid naar de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Katwijk. Ook zij beslissen binnenkort over de komst van de warmteleiding. Of ze het amendement steunen moet nog blijken. Het laat wel zien dat Voorschoten het voortouw wil nemen in dit regionale dossier.

Politiek Regio Voorschoten Warmterotonde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×