(Foto: Buro JP).

Buurtverenigingen hopen dat gemeente hun vertrouwen kan winnen

De buurtverenigingen uit de Leidse binnenstad hopen voortaan als volwaardige gesprekspartners met de gemeente in gesprek te kunnen. Woensdag zeiden wethouders Damen (wijken) en North (participatie) dat er na goed overleg een lijst actiepunten is opgesteld. Aart Martin de Jong, voorzitter van de buurtvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west (PAL), hoopt dat de gemeente zich aan die afspraken gaat houden. “Er moet nu vertrouwen groeien.”

De Jong is ook voorzitter van het voorzittersoverleg van de buurtverenigingen in de binnenstad. Vorige zomer schortten die verenigingen het overleg met de gemeente op. “De gemeente nam uitgebreid de tijd om naar ons te luisteren”, legt De Jong uit. “Er waren avonden met ambtenaren en flip-overs die werden volgeschreven. Maar als er dan uiteindelijk een brief naar de gemeenteraad werd gestuurd, zagen we van onze inbreng helemaal niks meer terug.” Dat bleek een terugkerend patroon bij thema’s als de horecavisie, het evenementenbeleid en de bezoekerseconomie. “Toen vorig jaar de participatie over de autoluwe binnenstad van start ging, hebben wij gezegd: nu doen we even niet meer mee.”


Aart Martin de Jong in gesprek met Nieuws071-presentator Jaap van Sandijk

Gelijkwaardig
Begin dit jaar zijn wethouders Damen en North samen met de gemeentesecretaris weer in gesprek gegaan met de buurtverenigingen, in een poging om het overleg weer vlot te trekken. “Wij hebben onze belangrijkste klachten duidelijk kunnen maken”, vertelt De Jong. “De buurtverenigingen waren helemaal geen gelijkwaardige gesprekspartner. Over de bezoekerseconomie mochten wij bijvoorbeeld alleen informeren, terwijl het Centrummanagement namens de ondernemers ook mocht adviseren. Wij willen een gelijkwaardige partner zijn, dus laat ons ook advies geven.”

De Jong begrijpt de positie van de wethouders: “Damen zegt terecht dat wethouders alle belangen moeten afwegen en niet zomaar mee kunnen gaan in de wensen van de één of de ander. Maar leg dan ook duidelijk uit hoe je die keus maakt. Dat kan je garanderen door ons advies te laten geven. Nu is het te vaak zo dat wij mogen informeren, maar er niks mee gebeurt.”

Koffie erbij, voeten op tafel
De verenigingen en de wethouders hebben nu een lijst actiepunten opgesteld. De wethouders wilden die graag samen met de verenigingen ondertekenen, maar dat weigerden de verenigingen. De Jong: “De gemeente eiste dat wij het volste vertrouwen zouden uitspreken over de afspraken. Dat kan natuurlijk niet, want vertrouwen moet groeien. Dat dwing je niet af door een handtekening te zetten.” De verenigingen stelden voor om een halfjaar af te wachten, maar daar ging de gemeente niet in mee. De Jong reageert daar sportief op: “Wij gaan weer meewerken met de gemeente, in de hoop dat die ons vertrouwen weer terug kan winnen.”

Over de toekomst van de participatie is De Jong hoopvol: “We hebben nu afgesproken dat we regelmatig een informeel overleg met de wethouders hebben. Koffie erbij, voeten op tafel, en gewoon eens bespreken hoe het gaat in de stad. Dat is nieuw, want in de zes jaar dat ik voorzitter ben, ben ik pas twee keer bij een wethouder geweest. Dat was allebei nog tijdens het vorige college.”

De gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar bieden weer nieuwe kansen. “Fleur Spijker wil burgerparticipatie een speerpunt maken bij de verkiezingen. Hopelijk gaan andere partijen daarin mee, wij willen graag met ze in gesprek.”

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×