(Foto: Robbert Beurse).

Leids college: 'Rijksgeld nodig voor energietransitie'

De landelijke overheid moet geld beschikbaar stellen voor de energietransitie. Dat is een belangrijke wens van het Leidse college, dat de stad graag CO2-neutraal wil maken en los wil koppelen van het gasnetwerk. Zonder overheidsgeld is dat onbetaalbaar, zo blijkt uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van PvdA-raadslid Martijn Otten. Hij maakt zich zorgen over de financiën van de energietransitie, een zorg die ook onder burgers leeft.

Otten had het college schriftelijke vragen gesteld over de betaalbaarheid van de hele energietransitie. Omdat er allerlei aanpassingen nodig zijn aan woningen, vroeg hij zich af of sociale huurders dat wel kunnen betalen, en of huiseigenaren niet worden gedwongen om hele dure en onrendabele investeringen te doen. Bovendien vroeg hij zich af hoe de gemeente alle Leidenaren wil betrekken bij de veranderingen.

Continue dialoog
Het doel van de energietransitie is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Bovendien moet in datzelfde jaar de hele gemeente van het gas af zijn. Het college vindt het haalbaar om beide doelen tegelijk na te streven, omdat ze in elkaars verlengde liggen. Wel is een ‘continue dialoog’ tussen de verschillende doelen nodig, omdat ze uitgaan van verschillende prioriteit. Zonder gas moet verwarming bijvoorbeeld elektrisch gebeuren, en veel elektriciteit wordt nu nog gewonnen uit fossiele brandstoffen.

Het college geeft aan dat alle veranderingen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Woningcorporaties hebben daar het geld niet voor, dus voor de sociale huur is meer geld nodig van het Rijk. Wel krijgen sociale huurders coaches die tips geven om de energierekening omlaag te brengen, maar zonder landelijk geld worden de doelen niet gehaald.

Omdat het om grote veranderingen gaat, probeert het college alle burgers te bereiken. Daarom is er een talkshow over het onderwerp, die elke aflevering een andere wijk behandelt. Daar wordt reclame voor gemaakt op sociale media, in regionale media en in de Stadskrant. Omdat dat niet garandeert dat iedereen ook echt gaat kijken, heeft Leiden sinds dit voorjaar een wijkambassadeur voor de energietransitie die zich richt op huurders. Verder is er een expertpanel, kunnen Verenigingen van Eigenaren advies krijgen en is de gemeente in gesprek met wijkverenigingen.

Meer geld
Voor huiseigenaren en huurders geldt dat ze al wat subsidie kunnen krijgen voor energiebesparende maatregelen, zoals isolatie of het plaatsen van een warmtepomp. Die subsidies komen van de landelijke overheid en van de provincie Zuid-Holland. Het Leidse college ziet nog ruimte om lokale initiatieven te subsidiëren die zich richten op mensen die zich best in willen zetten, maar niet precies weten hoe. Zij kloppen niet zo snel aan bij het Rijk of de provincie, en worden op deze manier toch bereikt.

Toch is er tot nu toe te weinig geld om de transitie helemaal te voltooien. Om de kosten voor huiseigenaren beheersbaar te houden, heeft het college al meerdere keren in Den Haag aangeklopt voor meer geld. Leiden is natuurlijk niet de enige stad met dit probleem, dus de gemeente zoekt ook samenwerking met veertig middelgrote gemeentes om samen een beroep te doen op het Rijk voor meer geld.

Advertentie

Duurzaamheid Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×