Binnenkort wordt begonnen aan de restauratie van de monumentale Raadzaal. (Foto: Reanne van Kleef).

Oplevering stadhuis later; ook kosten lopen verder op

Aannemer Du Prie die het stadhuis verbouwt, heeft de gemeente Leiden laten weten meer tijd nodig te hebben voor de monsterklus die eigenlijk eind dit jaar klaar zou moeten zijn. Volgens wethouder Marleen Damen wordt nu gestuurd op eind januari. “Maar in elk geval in het eerste kwartaal van 2022.” Damen schrijft dat in een voortgangsrapportage aan de gemeenteraad.

“Er is in de afgelopen periode veel werk verricht door gemeente en aannemers. De verbouwing van het stadhuis vordert gestaag maar niet zo snel als gepland. De aannemer heeft een  formeel verzoek ingediend tot uitstel van de opleverdatum van de verbouwing van het stadhuis”, zo schrijft Damen aan de raadsleden. Het projectteam dat namens de gemeente de verbouwing begeleidt, voert de komende weken gesprekken met de aannemer om te kijken hoe de gemeente met het verzoek om moet gaan.

De vertraging levert niet direct problemen op voor de ambtenarenhuisvesting. Het gemeentepersoneel werkt momenteel vooral thuis, maar heeft bovendien werkplekken in het nieuwe Stadskantoor aan de Bargelaan en in het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein 107. Daar hoeft de gemeente niet uit en dus hoeft er geen noodoplossing gevonden te worden door de vertraging. Wel lopen kosten door die anders wel zouden stoppen. De vertraging heeft daarom wel degelijk ook de nodige financiële consequenties voor de gemeente, maar om hoeveel geld het gaat, kan de wethouder nu nog niet zeggen.

Raadzaal
Naast de verbouwing van het stadhuis, wordt ook de Raadzaal gerestaureerd. Dit is een apart project dat nog moet beginnen. De gemeente werkt momenteel aan de benodigde vergunning en is daarover in overleg met onder andere Erfgoed Leiden en omgeving en de Welstands- en Monumentencommissie. Vooruitlopend op de restauratie is de vergaderzaal vrijwel gestript. Zo is het meubilair verwijderd en ook de vloer is er uit. Het bestaande behang, of eigenlijk wandbespanning van de Raadzaal blijft, zo is inmiddels besloten. Het wordt op de wanden gereinigd.

Klokkenspel
Andere zaken die gelijk met de verbouwing worden aangepakt zijn de restauratie van de gevel en de klokkentoren en de restauratie van het carillon van het stadhuis. De gevel is klaar, het werk aan de toren vordert gestaag en het carillon is binnenkort weer te horen. Het wordt komend najaar teruggeplaatst.

Leiden Politiek Verbouwing Stadhuis Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×