Het voetbalveldje aan de Jan Wagtendonkstraat in Voorschoten (Foto: Frans ten Dam).

Bewoners witheet over bouwplannen Jan Wagtendonkstraat: 'We zijn het vertrouwen kwijt'

Onder de bewoners van de Voorschotense wijk Starrenburg is veel woede richting de gemeente over de komst van nieuwe woningen. Op het groen aan de Jan Wagtendonkstraat komen zo’n 46 sociale huurwoningen. De bewoners wisten daar niets van en vrezen overlast van statushouders. Ze dienden een WOB-verzoek in om duidelijkheid te krijgen, maar de resultaten maakten de bewoners alleen maar bozer.

‘Blijf van ons speelveld af!!!’ stond er te lezen op een spandoek aan de rand van het voetbalveldje aan de Jan Wagtendonkstraat. Het spandoek is inmiddels weggehaald, maar online gaat het protest verder in een speciaal opgerichte Facebookgroep. Plaatjes van Pinokkio gaan rond, want ‘we zijn vals voorgelicht’. Daarnaast is er een petitie gestart en zijn bewoners op zoek naar juridische hulp om het plan tegen te houden.

“We voelen ons echt bedrogen”, zegt bewoner Frans ten Dam. Iemand anders reageert: “De arrogantie van de macht viert hoogtij.” Henny van den Burg woont ook op de Jan Wagtendonkstraat en is beheerder van de Facebookgroep. “We zijn bedonderd en voorgelogen”, schrijft ze daar. “Het veld mag echt niet weg.” Over de gemeentelijke handhavers die het spandoek hebben weggehaald heeft ze ook geen goed woord over: “Stelletje minkukels.”

Ellende
De boosheid van de bewoners ontstond nadat in de commissievergadering van 8 april de bouwplannen aan de Jan Wagtendonkstraat prioriteit kregen. Zowel de raadsleden als de bewoners wisten toen nog niet dat er überhaupt bouwplannen waren. Het zou gaan om honderd procent sociale huurwoningen die gebouwd worden door woningcorporatie de Sleutels. Omdat het een klein veldje is, ontstond bij bewoners het idee dat het zou gaan om containerwoningen die bestemd zijn voor statushouders.

Om de onduidelijkheid uit de lucht te halen dienden bewoners een WOB-verzoek in waarna interne documenten van de gemeente openbaar werden. De informatie maakte de bewoners alleen nog maar bozer. Zo is in losse mails uit november 2020 te lezen dat de gemeente het een ‘gevoelig project’ noemt. Verder wordt in die mailwisseling de suggestie gedaan om het niet over statushouders te hebben, maar de toekomstige bewoners van de Jan Wagtendonkstraat ‘starters’ te noemen.

Wat de bewoners het meest tegen de borst stuit is hoe er over ze gepraat wordt als het gaat om het participatieproces. Dat wordt minder risicovol geacht dan bij een ander project bij de Beetslaan waar duurdere huizen staan. “Ik zeg het maar even hoe ik het lees. Ze hebben voor onze locatie gekozen omdat ze weinig tegenstand van bewoners verwachten. Het voelt alsof de zwakkeren alle ellende over zich heen krijgen”, zegt Ten Dam.

Regie
Is de boosheid van de bewoners terecht? Dat er gebouwd zou worden op het veldje hadden ze immers kunnen weten. In 2012 is het bestemmingsplan voor het stuk grond gewijzigd van de bestemming woonwagens naar wonen. In de voorwaarden staat wel dat maximaal de helft van het veld bebouwd mag worden en dat de bebouwing maximaal tien meter en drie bouwlagen hoog mag worden. Het veldje waar de kinderen van de bewoners zo graag spelen wordt hoe dan ook kleiner.

Een van de redenen waarom de bewoners zo witheet zijn is omdat ze vrezen dat er statushouders komen te wonen. “Het gaat niet om tijdelijke woningen zoals in het Nico van der Horstpark of de Verdamstraat in Leiden”, zegt Gerda van den Berg, directeur van woningcorporatie De Sleutels. Volgens haar gaat het om verschillende groepen, maar is de kans best groot dat daar statushouders tussen zitten. Van der Berg legt uit: “De voorraad sociale huurwoningen in Voorschoten is relatief laag en vanuit het Rijk moet iedere gemeente jaarlijks huisvesting bieden aan een bepaald aantal statushouders.” Van der Berg benadrukt dat de regie voor de nieuwe inwoners bij de gemeente ligt.

 

Verslaggever Lieuwe van Slooten in gesprek met directeur van woningcorporatie De Sleutels Gerda van den Berg

De gemeente Voorschoten laat weten dat in eerste instantie het idee was om 46 containerwoningen te plaatsen voor vluchtelingen, maar dat dat plan van de baan is. “De WOB-documenten zijn niet meer actueel. Het gaat inmiddels om permanente sociale woningbouw voor een brede sociale doelgroep”, zegt een woordvoerder. Wie er wel aanspraak kunnen maken op de nieuwe woningen, is nog niet bekend. “De uitgangspunten hiervoor moeten nog uitgewerkt worden. Op korte termijn zullen eerst gesprekken met de buurt plaatsvinden.”

Vertrouwen
Ondertussen heeft de boosheid onder de bewoners ook de gemeenteraad bereikt, maar daar zitten twijfels. “De ophef is te vroeg geweest”, zegt D66 die zo haar eigen wethouder verdedigt. De politici begrijpen de gevoelens bij de bewoners overigens wel. “Door het WOB-verzoek is de context weggevallen, wees dus voorzichtig met het trekken van conclusies”, zegt raadslid Jolien Schroot. Oppositiepartij SP ergert zich vooral aan de communicatie van de gemeente. “Dit verdient geen schoonheidsprijs, maar die bouwplannen zijn hard nodig. Jongeren uit Voorschoten kunnen nergens terecht”, aldus fractievoorzitter Erik Maassen.

De gemeente gaat nog voor de zomer een informatiebijeenkomst organiseren. Voor bewoner Frans ten Dam heeft de gemeente een hoop goed te maken. “Ik ben het vertrouwen in de gemeente kwijt.”

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×