De bouwplannen van vier appartementencomplexen van Sedos die door de gemeenteraad voorlopig werden geblokkeerd. (Tekening: Sedos).

Wethouder krijgt tik op de vingers voor gerommel met Hofbrouckerpark

Het ontstaan van nieuwe plannen voor het Hofbrouckerpark in Oegstgeest verloopt op z’n minst heel rommelig. Dat concludeert het grootste deel van de Oegstgeester raadsleden. Donderdagavond werd er zelfs een motie van wantrouwen tegen verantwoordelijkheid wethouder Peter Glasbeek ingediend. Tot een stemming kwam het uiteindelijk echter niet.

Nadat ontwikkelaar Sedos eind vorig jaar met een plan kwam voor zorgwoningen in het park, schrok de gemeenteraad op. Er zouden mazen in het huidige bestemmingsplan zitten waardoor ongewenste ontwikkelingen op de loer lagen. Die werden geblokkeerd met een voorbereidingsbesluit, waardoor er een jaar lang niks kan gebeuren in het park bij de Hazenboslaan. Wel is het zaak dat er binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan is, en dus is er wel wat haast.

Het was raadslid Eelke van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest) die de vinger aan het begin van de raadsvergadering op de zere plek legde. Die merkte op dat het Hofbrouckerpark op de agenda van de volgende raadsvergadering staat, terwijl debatten altijd eerst in een commissievergadering worden gevoerd. Niemand kon hem uitleggen hoe een geheime mededeling opeens op de vergaderagenda was gekomen.

Politieke spanningen
Het groepje raadsleden dat de agenda bepaalt – het presidium – liet weten helemaal niks op de agenda te hebben gezet. Het presidium had eerder op de dag te horen gekregen dat de wethouder er meer van wist. Die mededeling maakte de verwarring compleet. Glasbeek zei op zijn beurt dat hij niet over de agenda gaat, maar dat ‘er heel veel moet gebeuren in korte tijd’ en dat hij vorige maand al heeft aangekondigd dat hij begin juli van de gemeenteraad ‘een richtinggevende uitspraak’ zou willen krijgen. Die krijgt hij nu mogelijk niet op korte termijn.

De afgelopen tijd was Glasbeek met meerdere partijen in gesprek. Naast Sedos, die nogal ontstemd was over de gang van zaken, praatte Glasbeek ook met Initiatiefgroep Woon- en zorgcomplex Hofwijck. Daarin zitten onder meer woningcorporatie MeerWonen en de vereniging Oegstgeester Hofjes. D66 probeerde eerder om die groep, met eigen plannen voor woningbouw voor senioren, officieel te erkennen als belanghebbende partij, maar daarvoor was geen meerderheid.

Dat er daarna toch gesprekken zijn gevoerd met de groep, en dat anderen daarbuiten zijn gehouden, was voor Eelke van den Ouweelen voldoende aanleiding om een motie van wantrouwen tegen Glasbeek in te dienen. “Dit gaat over een jaar lang ellende”, zei Van den Ouweelen gefrustreerd, niet alleen doelend op het Hofbrouckerpark. Hij trok het functioneren van Glasbeek in twijfel, verwijzend naar verschillende dossiers die de afgelopen tijd tot politieke spanningen leidden. “En Hofwijck heeft alle kenmerken van een dossier dat nog even voor het zomerreces doorgedrukt wordt.”

Onterecht
Bijna de gehele gemeenteraad erkende de rommelige gang van zaken en vroeg om snelle opheldering van een zomaar ontstaan agendapunt. Het debat kwam echter al snel op het functioneren van Glasbeek in het algemeen. “Wij herkennen ons wel in bepaalde punten uit het betoog van Lokaal”, zei Elfred Bus van D66. En VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren kwam met een opsomming van hoofdpijndossiers waarvoor Glasbeek verantwoordelijk is, van de huisvesting van statushouders tot een financiële tegenvaller bij de Duikerbrug in de Dorpsstraat.

De meeste raadsleden vonden het echter te ver gaan om dat alleen aan Glasbeek toe te rekenen, want er is al langer sprake van onderbezetting op het gemeentehuis. “Hij doet ook veel goede dingen voor het dorp”, verzachtte coalitiepartij VVD de pijn. Het was Glasbeeks eigen partij Progressief Oegstgeest die als windvanger optrad. “Hij probeert juist de problemen te adresseren die door de onderbezetting zijn ontstaan”, aldus Melanie van Driel. “Het is echt onterecht om dit aan één persoon te wijten.”

Gesloten deuren
Toen duidelijk werd dat zijn motie van wantrouwen het niet zou halen, trok Van den Ouweelen die weer in. Zeker omdat veel raadsleden het ook niet zo gek vonden dat de wethouder op eigen houtje met verschillende geïnteresseerden over de toekomst van het gebied heeft gepraat. “Het staat de wethouder vrij om te spreken met wie hij wil. Maar het is uiteindelijk de raad die zal beoordelen waarmee hij komt”, aldus CDA-voorman Eibertjan van Blitterswijk.

Welke consequenties de rommelige gang van zaken heeft voor het Hofbrouckerpark, werd donderdagavond nog niet duidelijk. Het presidium gaat op zoek naar een moment waarop de gemeenteraad alsnog in debat kan gaan over de seniorenwoningen in het park. Dat zal dan wel achter gesloten deuren gebeuren, omdat het in dat gesprek gaat over details die de gemeente financieel zouden kunnen schaden als die bij iedereen bekend worden.

Oegstgeest Politiek Hofbrouckerpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×