Het gebouw van De Walnoot

Kinderdagcentrum de Walnoot schaalt naschoolse opvang af: 'Dit heeft impact op hele gezin'

Ze zit met de handen in het haar. Waar kan ze nog terecht met haar kind? Jantine heeft een zoon van tien die veel zorg nodig heeft. Hij werd opgevangen in de naschoolse opvang van kinderdagcentrum De Walnoot aan de Brahmslaan in Leiden Zuid-West. Vanwege ruimtegebrek stopt die opvang deels. “Dit geeft het hele gezin stress”, zegt Jantine.

De zoon van Jantine (echte naam bij redactie bekend) heeft een ontwikkelingsachterstand en wordt binnenkort onderzocht op autisme. “Hij zit nu in groep 3 en leert lezen en schrijven”, zegt Jantine. Haar zoon heeft veel aandacht nodig en wordt drie dagen in de week opgevangen bij de naschoolse opvang van De Walnoot. Op woensdagmiddagen, vakanties en studiedagen komt die opvang na de zomer te vervallen.

‘Heel vervelend’ vindt Jantine de nieuwe situatie. Ze is namelijk bezig zich te laten omscholen tot leerkracht, maar kan door het wegvallen van de opvang geen drie, maar twee dagen werken. Haar man werkt fulltime en familie woont ver weg. “Bij de buren kan mijn zoon ook niet terecht. Die vinden het te vermoeiend omdat hij zoveel aandacht nodig heeft.”

Het ergste vindt Jantine de impact op de gezinssituatie. “Mijn andere zoon van twaalf lijdt er ook onder. De momentjes die we in de vakanties samen konden hebben, even zonder zijn broer die altijd veel aandacht nodig heeft, vallen nu weg. Daar is hij heel verdrietig over.”

Pand
Kinderdagcentrum De Walnoot vangt niet alleen kinderen op die veel zorg nodig hebben na school. Ze bieden ook dagbehandeling voor kinderen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. Daarvoor is nu een wachtlijst van 27 kinderen. Om die weg te werken, wil de Walnoot de naschoolse opvang afschalen en de vrijgekomen ruimte gebruiken voor de andere groep kinderen.

“Het is kiezen tussen twee kwaden”, zegt locatiemanager Bregtje Vlasblom. “We groeien echt uit het pand en het begint nu te schuren. We kiezen voor de kinderdagopvang omdat dat onze core business is. Daarvoor zitten nu 27 kinderen fulltime thuis.”

Geluiden
Vorige week bleken er ook problemen te zijn bij zorg-BSO De Vrije Vogel. Zij kampen ook met ruimtegebrek waardoor veel personeel is vertrokken. Dat zorgt voor een onhoudbare situatie voor zorgaanbieder De Schavuiten. Zij hebben zich teruggetrokken uit de buitenschoolse opvang. Het voortbestaan van De Vrije Vogel is daardoor in gevaar.

Naar aanleiding van de problemen bij De Vrije Vogel twijfelt Jantine er aan of ruimtegebrek wel de echte reden is dat de naschoolse opvang bij De Walnoot wordt teruggedrongen. “De Korte Vlietschool staat na schooltijd leeg. Waarom vang je de kinderen daar niet op?” Jantine denkt dat ook De Walnoot kampt met een personeelstekort. “Daar hoor ik geluiden over.”

Vraagstuk
Bij De Walnoot ontkennen ze dat ze te weinig personeel hebben. “We kunnen het gewoon draaien”, zegt Vlasblom. Wel ziet zij wat in de suggestie van Jantine om de naschoolse opvang te verplaatsen naar scholen zoals de Korte Vlietschool. “Daarover zijn we nu in gesprek met de gemeente en andere zorgaanbieders. Dit is een maatschappelijk vraagstuk.”

Voor Jantine is het belangrijk dat er een oplossing komt. Bij andere kinderopvangorganisaties is haar zoon niet welkom. “Ze hebben daar geen mogelijkheden om kinderen met een zorgvraag op te vangen”, zegt ze. Vlasblom beseft zich dat ook en benadrukt nog eens dat ze ook daarom in gesprek zijn met andere partijen.

Toekomst
De gemeente zegt de betrokken organisaties te ondersteunen in hun zoektocht naar een andere opvanglocatie. “Dit past in het huidige beleid. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de kinderen kan dit in de toekomst betekenen dat zij gebruik kunnen gaan maken van reguliere BSO voorzieningen waar dan specifieke ondersteuning wordt ingezet. Een andere mogelijkheid is dat er een BSO voorziening wordt gecreëerd in of nabij de speciaal onderwijs school. Op dit moment worden deze scenario’s door de betrokken partijen uitgewerkt”, aldus een woordvoerder.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×