(Illustratie: gemeente Leiden)

Meer starterswoningen op Werninkterrein

Het Werninkterrein wordt een nieuwe Leidse woonwijk met 700 woningen waarvan de helft in het ‘betaalbare’ segment valt. Dertig procent wordt namelijk sociale huur en nog eens twintig procent betaalbare koop of huur. En met betaalbaar worden tegenwoordig huizen bedoeld die onder de Nationale Hypotheek Garantie, te weten 325.000 euro, vallen.

De betaalbare koopwoningen werden in een amendement van de ChristenUnie vastgelegd dat door alle raadsleden bekrachtigd werd. Ook werd er een minimaal aantal van 45 vierkante meters aan toegevoegd om te voorkomen dat het kleine studio’s worden. In de laatste raadsvergadering voor de zomer werd er een klap op het plan gegeven. En dat is hard nodig want er moet snel gebouwd gaan worden op het Werninkterrein: de reep grond tussen Rijn en spoor bij de Mors.

Financiële risico’s
De VVD probeerde meer vrije sector woningen in het bouwprogramma te krijgen en minder sociale huurwoning. Deze partij maakt zich zorgen over de financiële haalbaarheid van de nieuwe woonwijk en vindt vrije sector woningen een veiliger keuze. Ook benadrukte de VVD net als CDA, dat de meters bedrijventerrein die verloren gaan met de bouw van de woonwijk gecompenseerd moeten worden.

De wethouder beloofde dat dat in orde komt. Ze heeft daarover afspraken gemaakt met de gemeente Katwijk en dat wordt na de zomer vastgelegd in een overeenkomst. Ook probeerde de wethouder de VVD gerust te stellen over de financiën. De risico’s zijn in kaart gebracht. Mochten er daadwerkelijk forse tegenvallers komen dan kan het aantal te bouwen woningen altijd nog verhoogd worden meldde de wethouder aan de VVD.

Fietsbrug
Een ander punt van de aandacht vindt de gemeenteraad de geplande fietsbrug. Dat was niet helemaal goed gegaan vonden de raadsleden en dat had tot onrust gezorgd onder de wijkbewoners. De fietsbrug gaat ten koste van een stuk groen en dat is niet goed gevallen. Mede omdat juist het groen in de nieuw te bouwen woonwijk zo belangrijk is. Ook wordt er getwijfeld aan de locatie en de veiligheid. Er moeten, concludeerde de gemeenteraad in een amendement, verschillende varianten worden onderzocht en met de buurt worden besproken.

Subsidie
Met het raadsbesluit kan er eindelijk gebouwd gaan worden op de plek waar ooit de Betoncentrale stond. Dit heeft lang geduurd omdat het een lastige en dus dure plek is om te ontsluiten. De kosten daarvan wogen tot nu niet op tegen de baten. Doordat het rijk 10 miljoen subsidie uit de Woningbouwimpuls schonk voor de ontwikkeling van het Werninkterrein en de Lammenschansstrip kwam daar verandering.

Het Werninkterrein gaat nu een levendige stadswijk worden, met sport- en recreatiegelegenheid aan het water. En ruimte voor werkateliers, een hotel, en horeca. Gehoopt wordt dat de silo’s die blijven bestaan daarvoor getransformeerd kunnen worden. Sowieso is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk materialen hergebruikt worden. Zodat de wijk niet alleen op het gebied van energie duurzaam is maar ook door hergebruik.

Eerste paal
De helft van de woningen wordt dus sociale huur en betaalbare koop. De bebouwing aan de Rijn wordt het laagst. Richting het spoor loopt de hoogte van de bouwblokken op, zodat zoveel mogelijk woningen uitzicht op het water hebben. De eerste paal moet snel in de grond. Voorwaarde van de rijkssubsidie is dat uiterlijk in september 2023 met de bouw van de eerste woningen is begonnen.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×