Een marktje tijdens de EL CID. (Foto: Emile van Aelst).

Studentenverenigingen houden hoofd wel boven water zonder EL CID-barinkomsten

Geen grote feesten en ontgroeningen maar digitale borrels: de coronacrisis hakt erin bij studentenverenigingen. Desondanks verkeren de verenigingen volgens de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) niet in geldnood. Zelfs niet nu de EL CID (voluit de Enige Leidse Commissie Introductie Dagen) wederom in een aangepaste vorm doorgang vindt.

Het recordaantal inschrijvingen bij de Leidse verenigingen vorig jaar én overheidssteun zorgt ervoor dat ze het financieel wel redden.

Vanwege de oplopende coronabesmettingen in het land is het nog onzeker wat er de komende EL CID doorgaat. De Leidse introductieweek waaraan 4000 eerstejaars van de hogeschool en de universiteit meedoen start op donderdag twaalf augustus, terwijl de huidige maatregelen tot 13 augustus gelden. Nu was het sowieso al de bedoeling de eerste twee dagen een online programma uit te voeren, maar op maandag 16 augustus hoopt de EL CID fysieke kennismakingsdagen te organiseren. Of dat doorgaat bepaalt de organisatie een paar dagen van tevoren.

Voor studentenvereniging, die traditiegetrouw de nieuwe studenten ontvangen, behoort de EL CID tot de hoogtepunten van het jaar. Ook financieel is het altijd een leuke week. De baropbrengsten die hiermee gepaard gaan missen ze dit jaar mogelijk weer. Jurian Calis, bestuurslid bij de PKvV, beaamt dit. “De EL CID is elk jaar een goede week qua inkomsten voor de verenigingen.” Matthijs Teunis, quaestor van Minerva, voegt toe: “Natuurlijk levert de EL CID inkomsten op, maar het is slechts een aantal dagen in een heel jaar. Bovendien hielden we ook al rekening met verschillende scenario’s wat betreft het wel of niet doorgaan van deze introductieweek.”

Verenigingsgevoel
Ingecalculeerd of niet, studentenverenigingen lopen hoe dan ook inkomsten mis met de huidige maatregelen. Grote feesten zorgen normaal gesproken voor een goede baromzet, maar dat is nu gering. “Afgelopen jaar waren er wel momenten dat er borrels georganiseerd mochten worden op de sociëteit,” vertelt Calis, “al was dit natuurlijk op afstand. Het is niet veel, maar het is altijd beter dan niets. En de contributie zorgt ook nog altijd voor inkomsten.” Dat beaamt Teunis: “Met de borrels draaiden we wel vaak quitte hoor. En ook al is er iets van verlies, je zorgt er wel voor dat de leden betrokken blijven bij de vereniging. Zo blijft het verenigingsgevoel ook intact.”

Hoe gaat het dan met de vaste kosten van de studentenverenigingen? Deze worden soms gedekt door de stichtingen binnen de verenigingen, geeft Calis aan. “Sommige verenigingen hebben stichtingen die het pand beheren. De verenigingen huren dit dan als het ware van de stichting. Zo kunnen daardoor wat makkelijker even geen huur betalen. Dit vangt de stichting dan op door middel van een buffer. Zo kan de vereniging gewoon blijven bestaan.”

Voor Minerva gaat dit niet op. Het corps huurt het pand wel van een derde partij. Voor hun vaste kosten ontvangen zij steun vanuit de overheid Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), net als veel ondernemingen. “Want de huur gaat inderdaad gewoon door”, aldus Teunis. En ook voor Minerva geldt dat de contributie een goede kurk is. Ook dit jaar wordt weer gehoopt op veel nieuwe leden.

EL CID dit jaar wel groter
“De EL CID is gelukkig wel weer groter dan vorig jaar,” vervolgt Calis, “al is het erg jammer dat de kans groot is dat het testen voor toegang niet doorgaat. Desondanks hopen we de nieuwe studenten op meerdere dagen te kunnen verwelkomen op de verenigingen.” Om dat mogelijk te maken kunnen studenten zich momenteel laten vaccineren zonder afspraak.  “Samen met de universiteit, de GGD en de gemeente willen we de introductie zo veilig mogelijk maken. Dat doen we door onder andere genoeg vaccinatiemogelijkheden te creëren de komende maanden”, vertelt Calis.

Wie nu van de vrije inloop bij het vaccinatiecentrum aan de Haagse Schouwweg gebruik maakt, is nog voor de EL CID met in ieder geval één prik beschermd. De tweede Pfizerprik die tegenwoordig na vier weken gegeven worden kan dan nog gezet worden voor de aanvang van de colleges.

Advertentie

Leiden Maatschappij EL CID

Meer in dossier EL CID

Meer in dossier EL CID


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×