(Foto: Chris de Waard).

Werninkterrein wordt levendige autoluwe wijk

De herontwikkeling van het terrein van de voormalige betonfabriek Wernink is weer een stap dichterbij gekomen. Het bedrijventerrein wordt al ruim tien jaar nauwelijks gebruikt. Als de gemeenteraad instemt met de plannen die het Leidse college heeft gepresenteerd, komen er ruim zevenhonderd woningen op het voormalige fabrieksterrein. Ook komt er ruimte voor werken en recreatie.

De wens om het Werninkterrein om te vormen tot een woonwijk is er al jaren. Eerder wilde de gemeente er 440 studentenwoningen neerzetten. Deze plannen werden in 2015 weer geschrapt omdat de vraag naar woonruimte voor studenten omlaag ging als gevolg van de invoering van het leenstelsel. Na dit besluit werd de basis gelegd voor de huidige plannen. Op het Werninkterrein komen woningen voor verschillende doelgroepen. Dertig procent is sociale huur en daarvan komt een derde beschikbaar voor bijzondere doelgroepen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mensen met een beperking of met een vluchtelingenstatus. De overige zeventig procent komt in de vrije sector. Ongeveer de helft van de nieuwbouw wordt koopwoningen.

Voorzieningen
Omdat het terrein langs het water ligt, wil de gemeente er ook ruimte bieden aan watergebonden sporten, ontspanning en recreatie. Er komt kleinschalige horeca, waarvoor de bestaande silo’s in beeld zijn. Het behoud daarvan staat op het verlanglijstje van de gemeente. Dat geldt ook voor de voormalige conciërgewoning. Aan het water ziet de gemeente verder mogelijkheden voor de vestiging van roeiverenigingen en waterscouts en de verhuur van kano’s, SUP’s en (fluister)bootjes. Een ‘Werninkzaal’ wordt de plek in de nieuwe wijk voor kunst, cultuur en maatschappelijke doeleinden. Ook de komst van een (boutique) hotel met dertig tot veertig kamers staat in de plannen.

Makerscentrum met oefenruimtes
Naast wonen gaat er in het gebied ook gewerkt worden. Zo komt er waarschijnlijk een ambachtelijke makerscentrum. “Zoiets bestaat nog niet in Leiden en er bestaat behoefte aan”, tekende een onderzoeksbureau op. “Dat richt zich op de creatieve en ambachtelijke werker die vanuit kunstenaarschap of creatief ondernemerschap, concrete producten maakt.” In het centrum komen al dan niet tijdelijke werkruimtes te huur. De Stichting Werk en Onderneming neemt waarschijnlijk het beheer van deze broedplaats op zich.

Oefenruimtes
Aan de achterzijde ziet de gemeente mogelijkheden voor de bouw van geïsoleerde geluidsstudio’s. Die kunnen zo nodig de oefenruimtes vervangen die nu nog in Nieuwplaatz aan de Sumatrastraat zijn ondergebracht. “Vanwege de kans dat die broedplaats opgeheven wordt.” Jan Stroomer van Nieuwplaatz is onaangenaam verrast van de passage in de Werninkplannen. “Verontrustend is dit. Ik hoop niet dat we weer moeten verhuizen. We hebben er nog niets over gehoord, maar zijn wel in afwachting van een collegebesluit over de toekomst van het pand aan de Sumatrastraat.”

Tunnel
Uit het haalbaarheidsonderzoek dat Leiden vorig jaar heeft laten uitvoeren, bleek toen dat een tweede ontsluitingsweg voor het terrein noodzakelijk is. Vanwege de geïsoleerde ligging aan het einde van de Amphoraweg. Daar is een tunnel onder het spoor naar de Hoge Mors in combinatie met herinrichting van de Amphoraweg uitgekomen. De andere optie, een brug over de Rijn naar de Haagweg is daarmee van de baan.

Hotspot
Op de uiterste punt van het terrein, bij de spoorbrug, ziet de gemeente graag een bijzondere hotspot ontstaan. Dat moet een plek worden waar iedereen met een creatief idee plannen voor kan indienen. “Dit driehoekige eilandje kan een eigenzinnige plek zijn waar iedere progressieve Leidenaar een keer geweest moet zijn.”

Advertentie

Leiden Politiek Werninkterrein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×