(Foto: Gemeente Oegstgeest).

Start proef GFT-scheiding in Bloemenbuurt en Schilderswijk

In de Bloemenbuurt en Schilderswijk in Oegstgeest is een proef gestart om de scheiding van GFT-afval te verbeteren. Afvalcoaches delen de komende twee weken GFT-bakjes uit voor in de keuken, er zijn extra verzamelcontainers geplaatst en buurtbewoners hebben een scheidingswijzer ontvangen. De proefperiode duurt tot 30 november.

“Veel mensen scheiden GFT, zeker snoei- en tuinafval, behoorlijk goed”, zegt wethouder Peter Glasbeek. “Toch belandt elk jaar nog 57 kilo GFT per inwoner in de verbrandingsoven. Met deze pilot willen we kennis opdoen die we ook voor de rest van Oegstgeest kunnen gebruiken.” Het gekozen gebied in Bloemenbuurt en Schilderswijk bevat volgens de gemeente Oegstgeest een goede mix van hoog- en laagbouw en verschillende gezinssamenstellingen.

Goede tips en ervaringen worden verzameld op GagoedOegstgeest.nl. Na afloop van de proef wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van het pilotgebied om de bevindingen te delen. De komende maanden wordt ook een vragenlijst uitgezet in het dorp om meer inzicht te krijgen in de meningen en ideeën over afvalscheiding in het algemeen.

Restafval
Uit een analyse die de gemeente liet maken over het ingezamelde afval in 2020 blijkt dat van de 172 kilo restafval per inwoner, 57 kilo uit GFT-afval bestaat. De gemeente heeft zich verbonden aan de landelijke doelstelling van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Doelen daarbij zijn minder dan 100 kilo restafval per bewoner per jaar en 75 procent afvalscheiding in 2023.

Duurzaamheid Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×