(Foto: Chris de Waard).

Leiden vestigt 25 statushouders tijdelijk in Stadsbouwhuis en Holiday Inn

De gemeente Leiden plaatst tijdelijk 25 statushouders in het Stadsbouwhuis aan de Langegracht en in de Holiday Inn aan de Haagse Schouwweg. Vanaf november komen de mensen daar te wonen voor een periode van een tot twee jaar. De statushouders komen op basis van natuurlijk verloop bij de huidige groep bewoners te wonen. Dat zijn op dit moment voornamelijk studenten en werkende jongeren.

De gemeente Leiden voert het tempo op om mensen met een verblijfstatus te huisvesten. De verwachting is namelijk dat de gemeente aan steeds meer statushouders een woningplek moet gaan bieden. ‘Mede door de huidige situatie in Afghanistan is er sprake van een toename van vluchtelingen en daarmee de druk op extra beschikbare opvanglocaties’, zegt het stadsbestuur.

De locatie Holiday Inn was eerder al in beeld bij de gemeente Leiden. De gemeente zocht het niet zozeer in meer tijdelijke woningen zoals eerder werden geplaatst in het Nico van der Horstpark, het Avicennapad en de Verdamstraat, maar keek nadrukkelijk naar bestaande gebouwen. Waaronder hotels zoals Holiday Inn.

Informatiemomenten
De wijk- en ondernemersverenigingen rond de locaties Stadsbouwhuis en Holiday Inn zijn over de ontwikkelingen op deze locaties op de hoogte gebracht. Zij worden aanvullend geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst op 6 oktober. Hiernaast zullen er diverse informatiemomenten komen voor bewoners en ondernemers uit de omgeving. De komende tijd wordt er ook gekeken naar andere locaties in de stad waar extra tijdelijke huisvesting voor statushouders kan worden gerealiseerd.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×