De gemeente Leiden voert verkennende gesprekken met Holiday Inn over het huisvesten van statushouders. (Foto: Chris de Waard).

Holiday Inn in beeld voor huisvesting statushouders

Leiden moet de komende jaren flink meer statushouders huisvesten dan voorheen. In 2021 zijn het er 174 en dat is een verdubbeling vergeleken met de afgelopen jaren. Ook voor de komende jaren wordt die door het rijk opgelegde opgave volgens wethouder Marleen Damen niet minder. De toename heeft vooral te maken met de IND die flink aan de bak is met het wegwerken van achterstanden. In Leiden is onder andere Holiday Inn in beeld voor de huisvesting van statushouders.

Voor dit jaar zit Leiden behoorlijk op schema, zo laat Damen weten. Van de 174 op te vangen mensen hebben er inmiddels 70 een woning toegewezen gekregen. De overige 104 denkt de gemeente in de rest van dit jaar ook van woonruimte te kunnen voorzien.

Voor het onderbrengen van al die nieuwe Leidenaren werkt de gemeente nauw samen met de woningcorporaties, maar ook met studentenhuisvester DUWO en de stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ).

Holiday Inn
Om al die mensen op te vangen onderzoekt de gemeente Leiden verschillende mogelijkheden. De gemeente zoekt het niet zozeer in meer tijdelijke woningen zoals eerder werden geplaatst in het Nico van der Horstpark, het Avicennapad en de Verdamstraat, maar kijkt nadrukkelijk naar bestaande gebouwen. Leegstaande kantoren, scholen, zorginstellingen en sportvoorzieningen bijvoorbeeld.

Ook met hotels wordt gesproken over tijdelijke huisvesting. Zo is de gemeente in gesprek met Holiday Inn om de mogelijkheden te verkennen voor het tijdelijk huisvesten van een aantal statushouders. “Deze gesprekken vinden plaats in het kader van de totale verkenning naar tijdelijke locaties voor huisvesting van mensen met een status”, zo bevestigt een woordvoerder van wethouder Damen desgevraagd aan Sleutelstad.

Damen is niet bang dat het onderbrengen van vluchtelingen met een verblijfsstatus in hotels automatisch gepaard gaat met hoge kosten. Een verouderd hotel als Holiday Inn is nu ook al niet meer in gebruik als regulier hotel waar toeristen en zakenlui een kamer boeken, maar wordt gebruikt voor het onderbrengen van arbeidsmigranten.

Vluchtelingen
Naast het huisvesten van statushouders, is er ook nog een provinciale opgave voor het opvangen van vluchtelingen die nog geen papieren hebben. Hoeveel dat is nog niet duidelijk, maar er wordt gerekend op vijfhonderd tot duizend mensen die een plek moeten krijgen na het versneld sluiten van azc’s. Ook van deze groep zal een deel in Leiden en omgeving terecht komen.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×