Basisschool De Thermiek. (Foto: Google Streetview).

Doorstart zorg-BSO De Vrije Vogel in de maak: 'We zijn heel blij'

Zorg-BSO De Vrije Vogel krijgt een doorstart. De naschoolse opvang voor kinderen met een beperking dreigde te sluiten, omdat zorgaanbieder De Schavuiten zich terugtrok. In een brief aan de gemeenteraad vertelt burgemeester Lenferink nu dat er een nieuwe zorgaanbieder is gevonden om de kinderen van basisschool De Thermiek buiten schooltijd op te vangen.

Deze zomer ontstond er onrust onder ouders toen De Schavuiten bekendmaakte te stoppen. Volgens oprichter Christa van den Bron was ruimtegebrek een belangrijk probleem van de BSO, omdat die van dezelfde lokalen gebruik moest maken als de basisschool. Dat was niet werkbaar voor de medewerkers, die allemaal ontslag namen.

De gemeente Leiden is toen op zoek gegaan naar een nieuwe aanbieder en vond die in Inzowijs, een organisatie die zich volgens de eigen website richt op ondersteuning van ‘een zo breed mogelijke groep jeugdigen met lichte tot matig complexe problematiek’. Inzowijs gaat vanaf 25 oktober buitenschoolse opvang aanbieden voor kinderen van De Thermiek.

Opvangloze weken
Bob Olders van scholenkoepel Resonans, waar ook De Thermiek onder valt, is blij met de oplossing. “De BSO staat officieel los van de school, maar het zijn wel kinderen van onze school en ze gebruiken onze klaslokalen.” Omdat de BSO na schooltijd is, zijn de klaslokalen beschikbaar.

De Schavuiten stopte onder andere vanwege ruimtegebrek, maar Inzowijs ziet dat niet als probleem volgens Olders. “De BSO heeft twee lokalen naast elkaar, en kan natuurlijk ook gebruik maken van onze pleinen. Samen met Inzowijs hebben we bekeken hoe het ingericht wordt en er blijkt genoeg ruimte te zijn voor de kinderen. Het aantal kinderen verschilt per dag, het zijn er gemiddeld zo’n twaalf tot zestien per dag.”

Met de komst van Inzowijs komt er een einde aan maanden van onzekerheid. “Voor kinderen en ouders was het geen fijne tijd”, vertelt Olders, “ze moesten afwachten of er wel of geen doorstart zou komen. We zijn heel blij dat er nu duidelijkheid is.” Tot 30 september regelde De Schavuiten nog opvang en vanaf 25 oktober begint Inzowijs. “Van de drie weken daartussen is één week herfstvakantie, dus we hoefden maar twee opvangloze weken te overbruggen. Voor de kinderen die echt nergens anders heen kunnen, assisteren medewerkers van de school om ze zelf op te vangen. Dat is eigenlijk niet hun taak, maar we vinden het wel belangrijk om de kinderen en de ouders te helpen waar we kunnen.”

Financiële risico’s
Inzowijs ziet volgens de burgemeester een aantal grote financiële risico’s.  Het aanbieden van een zorg-BSO is namelijk nieuw voor de organisatie, en ze hadden maar weinig voorbereidingstijd. De gemeenten in de regio Holland Rijnland vinden het voor ouders en kinderen echter zo belangrijk dat er een goede zorg-BSO is op zo min mogelijk afstand van basisschool De Thermiek, dat ze hebben besloten financieel garant te staan.

Om te voorkomen dat ze die garantstelling ook echt moeten gaan betalen, is afgesproken dat de BSO scherp gaat handhaven op kinderen die niet op komen dagen of kort van tevoren afmelden. Bovendien wordt personeel afgeschaald als er minder kinderen komen. Of er inderdaad minder kinderen gaan komen, is volgens de gemeente moeilijk te zeggen. “Er is een wachtlijst voor de zorg-BSO”, laat een woordvoerder weten, “maar Inzowijs gaat met iets andere voorwaarden werken. Dat heeft misschien invloed op de bezetting.”

Inzowijs wil zelf nog niet reageren op het nieuws. De organisatie wil alle beschikbare tijd steken in de voorbereidingen voor de heropening en geeft graag een toelichting als alles is afgerond.

Leiden Maatschappij Onderwijs Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×