Het Veerplein wordt een Veertuin. Ook de Veerstraat, de Plantage en de Plantagelaan worden vergroend. (Impressie: gemeente Leiden).

Leidse raad en omwonenden enthousiast over herinrichting Veerplein

Het Veerplein wordt een Veertuin en de omliggende straten worden vergroend. Zo komt er een groene verbinding tussen de Singelparkdelen bij Kaarsenmakerssteeg en het Plantsoen.

De hele gemeenteraad stemt in het het plan. Op de SP na. De kosten, Leiden steekt er 936.000 euro in, vindt die partij veel te hoog voor wat fractievoorzitter Antoine Theeuwen omschrijft als ‘slechts een stukje verfraaiing van de omgeving’. Het gebied is zo klein dat er volgens de SP geen sprake is van verduurzaming. “Er wordt alleen een kunstmatige verbinding aangelegd.” Ook het CDA vindt het plan erg duur, maar ziet wel voldoende voordelen, om ermee in te stemmen.

Jaren geleden
Ook de ChristenUnie had behoefte aan extra duiding van de hoge kosten die met het project zijn gemoeid. De partij vroeg om een uitsplitsing van de kosten en daaruit blijkt onder andere dat het betrekken van de Plantagelaan zorgt voor een extra kostenpost van 350.000 euro. “Die straat zat eerst niet in het plan, maar is toegevoegd vanwege verkeersveiligheid. Ook is de beleving op de weg tussen Plantsoen en Plantage volgens wethouder Ashley North niet in orde en kan ook de verkeersveiligheid daar worden verbeterd.

De rest van de raad deelt de kritiek op de kosten niet en is blij of tenminste tevreden met de herinrichting. De Partij voor de Dieren omdat er geen bomen gekapt hoeven te worden, de VVD vanwege de belangrijke schakel tussen twee delen van het Singelpark. “Omwonenden en de Vrienden van het Singelpark hebben deze wens al jaren geleden geuit tijdens een bijeenkomst in café de Plantage”, zo wist raadslid Tom Leest van die partij zich nog te herinneren.

Participatie
De Partij Sleutelstad is niet alleen voor het plan zelf, maar is ook tevreden over de manier waarop  omwonenden bij het proces zijn betrokken. “De participatie is goed verlopen”, concludeerde duoraadslid Thijs Vos.

Dat bleek overigens ook uit het feit dat de enige inspreker, een bewoner van het Veerplein, bij dit plan vol lof sprak over de manier waarop de gemeente rekening had gehouden met zijn wensen. Overigens was er ook één negatieve reactie. Die werd schriftelijk ingediend door een bewoner van de Plantage omdat daar twee parkeerplekken worden vergroend.

Advertentie

Duurzaamheid Leiden Politiek Singelpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×