Het voltallige college van Oegstgeest schoof dinsdag aan om een toelichting te geven op de gemeentefinanciƫn. (Foto: Chris de Waard).

Schuldenlast gemeente Oegstgeest verdubbelt door mega-investeringen

Eind dit jaar heeft de gemeente Oegstgeest naar verwachting zo’n 36 miljoen euro schuld. Dat is zes miljoen meer dan eind 2020, maar de komende jaren gaat dat bedrag fors omhoog. De gemeente gaat enorme bedragen investeren in onderwijshuisvesting en het wegwerken van achterstallig onderhoud aan bruggen, wegen en openbaar groen. Ondanks die extra investeringen sluit de begroting 2022-2025 elk jaar met een positief saldo. Voor volgend jaar noteert de gemeente een plus van 182.000 euro.

Daarvoor is in de meerjarenbegroting waar wethouder Matthijs Huizing van financiĆ«n dinsdag een toelichting op gaf zo’n dertig miljoen euro uitgetrokken. “En dan komen we in de buurt van een schuldquote van 130 procent. Dat is dichtbij het maximum voor onze gemeente”, zegt Huizing. Dat maximum staat op zo’n 78 miljoen euro.

Chris de Waard in gesprek met VVD-wethouder Matthijs Huizing over de meerjarenbegroting van de gemeente Oegstgeest.

Onderwijshuisvesting
Het meeste geld steekt de gemeente Oegstgeest de komende jaren in nieuwe schoolgebouwen. Voor de Leo Kannerschool moet het nieuwe schoolgebouw in 2024 worden opgeleverd. Aansluitend wordt dan gestart met de bouwwerkzaamheden voor de Gevers-Deutz Terweeschool. Voor de nieuwbouw van de Leo Kannerschool staat bijna twintig miljoen euro in de boeken. De uitbreiding en renovatie van de basisschool Gevers-Deutz Terwee gaat zo’n negen miljoen kosten.

Julianaschool
De kosten voor de nieuwbouw voor de Leo Kannerschool vallen nog drie miljoen euro hoger uit dan de eerdergenoemde bouwkosten van ruim negentien miljoen. Voor de aankoop van de benodigde grond moet de gemeente ook diep in de buidel tasten. Ontwikkelaar Oudendal kocht het gebouw in 2017 voor 1,25 miljoen euro. De gemeente moet er nu drie miljoen voor neertellen. “De vraagprijs was hoger en dit is het bedrag dat uit een onafhankelijke taxatie is gekomen”, meldt Huizing. De vergelijking gaat overigens niet helemaal op, want de gemeente koopt voor dat bedrag niet alleen de oude school, maar ook het aangrenzende parkeerterrein. Huizing: “De oppervlakte is daardoor ongeveer twee keer zo groot.”

Openbare ruimte
Voor het verder op orde brengen van bruggen en wegen moet de komende jaren een flinke slag gemaakt worden. Keuzes op dat vlak worden pas later gemaakt als de gemeenteraad zich buigt over het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) dat wethouder Glasbeek binnenkort naar de raad stuurt. In de begroting is wel alvast tien miljoen euro apart gezet voor de eerste bulk aan noodzakelijke werkzaamheden die met name de komende zes jaar uitgevoerd moeten gaan worden.

Lastenverzwaring
De lastenverhoging voor de inwoners blijft beperkt. De OZB stijgt in 2022 twee procent, dat is alleen met het prijsindexcijfer. Eerder werd verwacht dat de OZB volgend jaar zou stijgen met circa tien procent. Op die manier wilde de gemeente het wegvallen compenseren van de belastingen op ondergrondse kabels en leidingen. Het heffen van die zogenoemde precariorechten bij de nutsbedrijven is vanaf 2022 wettelijk verboden. De extra heffing die de burgers opgelegd krijgen, moet wegvallen tegen lagere tarieven van diezelfde nutsbedrijven. Die mogen ze dan ook niet meer doorberekenen aan de eindgebruikers. Het jaar uitstel komt volgens Huizing door een ‘na-ijleffect’ bij de kabel- en netwerkbedrijven. Die belasten de precariorechten in 2022 nog door aan hun klanten. De extra OZB-verhoging gaat daarom in per 2023.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×