(Foto: Gemeente Leiden).

Voorlopig ontwerp voor 'kwaliteitsimpuls' Noordeinde

De gemeente Leiden wil de openbare ruimte van het Noordeinde een opknapbeurt geven. Er ligt nu een voorlopig ontwerp na gesprekken tussen de gemeente, stakeholders en bewoners van de straat. Het gaat om het gedeelte vanaf de Wittepoortsbrug tot de kruising van het Noordeinde met het Rapenburg en Kort Rapenburg.

Over het ontwerp hebben in 2016 en 2017 al diverse meedenksessies met bewoners plaatsgevonden. Het project heeft daarna in de wacht gestaan, omdat nog niet duidelijk was hoe de bussen in het gebied Steenstraat-Beestenmarkt en Turfmarkt-Prinsessekade-Kort Rapenburg in de toekomst gaan rijden. Nu het bekend is dat de bussen over het Noordeinde blijven rijden, kan ook verder worden gegaan met de herinrichting van het Noordeinde.

Met de herinrichting van het Noordeinde wordt de verkeersveiligheid verbeterd en krijgt de openbare ruimte een ‘kwaliteitsimpuls’. Ter hoogte van het Rembrandtpark komt een groene doorgang van en naar de binnenstad in de vorm van een ‘Parkplein’ als onderdeel van het Singelpark.

Ook wordt de 30 kilometer per uur zone vanaf de Wittepoortsbrug richting Noordeinde uitgebreid en worden bushaltes voor iedereen toegankelijk gemaakt. De rijbaan op het smalle gedeelte van het Noordeinde wordt uitgevoerd in asfalt en op het bredere gedeelte wordt nog onderzocht of dit in klinkers is uit te voeren. Het trottoir wordt uitgevoerd in gebakken klinkers en er worden Leidse lantaarns geplaatst.

Gasleiding
Omdat er nu veel fietsen op de stoep staan en voetgangers daardoor uit moeten wijken naar de rijbaan, komt er ook een plan om het fietsparkeren op het Noordeinde te verbeteren. Er wordt onder andere gedacht aan een inpandige fietsenstalling of het opheffen van parkplaatsen in de zijstraten.

Dunea heeft het voornemen om de waterleiding te vervangen en ook de hemelwaterafvoerkolken worden opnieuw aangesloten. Liander gaat een deel van hun gasleiding vervangen.

Meedenken
De gemeente Leiden heeft het voorlopig ontwerp openbaar gemaakt zodat iedereen daarop kan reageren. Dat kan nog tot en met 8 november via de website doemee.leiden.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×