De plek voor het beoogde nieuwe cultuurhuis in Voorschoten. (Foto: Google Maps).

Nieuw Voorschotens cultuurhuis weer uitgesteld

Het voorstel voor het nieuwe cultuurhuis in Voorschoten is door de gemeenteraad weer uitgesteld. Het idee van het gemeentebestuur was om de huidige bibliotheek aan de Wijngaardenlaan om te bouwen tot nieuw cultuurhuis, maar dat wordt op de lange baan geschoven. De gemeenteraad wil eerst kijken of andere grote projecten kunnen worden meegenomen in het besluit.

Het idee van het gemeentebestuur was om het nieuwe cultuurhuis, ook wel de multifunctionele accommodatie te realiseren op de plek van de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. Dat gebouw zou dan grondig worden verbouwd waardoor er ruimte komt voor diverse lokalen, spreekkamers en een kleine zaal die via verschuifbare deuren groter gemaakt kan worden.

Het plan komt voort uit een discussie die al jaren speelt in de Voorschotense politiek. Meerdere opties werden bekeken, onder meer de locatie van de Kruispuntkerk, maar de variant van de bibliotheek bleek het meest realistisch en haalbaar. Oud-burgemeester Pauline Bouvy-Koene zei eerder op de avond tegen Sleutelstad dat het echt tijd werd voor de raad om een knoop door te hakken.

Masterplan
Ondanks de oproep van de recent gestopte burgemeester wilde de gemeenteraad niet instemmen met het plan voor een nieuw cultuurhuis. Het voorstel werd gewijzigd zodat andere grote projecten erbij betrokken konden worden. Bijvoorbeeld de toekomst van het gemeentehuis. Doel daarvan is om te komen tot ‘een optimum van kosten en prioriteiten’. Tegelijkertijd mag dat niet zorgen voor het verliezen van al te veel tijd.

De Voorschotense wethouder Marcel Cramwinckel (D66) ontraadde de aanpassing, maar helemaal onuitvoerbaar is het volgens hem niet, zolang er van hem geen ‘uitgewerkt masterplan’ van de andere projecten wordt gevraagd. “Want dat is wel onuitvoerbaar.”

Dubbeltje
Politiek gezien zat er veel spanning op avond. Dat de VVD uitstel wilde, zorgde voor veel frustratie bij de andere coalitiepartijen. Albert Deuzeman, fractievoorzitter van GroenLinks sprak na de stemming: “Het vertrouwen heeft een flinke knauw gekregen. Wat is een handtekening van een coalitieakkoord, ook in de toekomst nog waard?”

D66 had woorden van soortgelijke strekking: “Het vertrouwen in VVD als partij is tot een historisch dieptepunt gedaald”, zei fractievoorzitter Adriaan Andringa.

Wethouder Cramwinckel sprak van een ‘ingewikkelde avond’, maar dacht niet aan opstappen. “Het dubbeltje valt de goede kant op. Ik verbind hier geen conclusies aan.”

Snelheid
Voor de culturele organisaties hing er veel af van de avond. Voor het Cultureel Centrum was het bijvoorbeeld belangrijk dat de gebruikers een nieuwe locatie krijgen omdat het gebouw erg oud is en onderhoud al jaren niet meer plaatsvindt. De bedoeling was dan ook dat het Cultureel Centrum per 1 januari 2022 zou gaan sluiten, maar met het uitstellen van het besluit van een nieuw Cultuurhuis, wordt dat met minstens een jaar uitgesteld.

De bibliotheek gaf eerder vandaag al aan te balen van de trage besluitvorming. De medewerkers werden er moedeloos van en ook het gebouw van de bibliotheek is aan renovatie toe. Wel zei directeur Mariska Koning te hopen dat de snelheid erin gehouden wordt.

Politiek Voorschoten Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×