(Foto: Chris de Waard).

DZB mag blijven leveren aan kippenslachterij

Re-integratiebedrijf DZB mag doorgaan met de productie van wieltjes voor lopende banden in een kippenslachterij. GroenLinks-raadslid Marcel Terlouw had het college gevraagd of dat kan stoppen, omdat het werk voor de bio-industrie en slachterijen niet zou passen bij de missie van de organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpt. Volgens het Leidse college is dat niet mogelijk: “DZB wil graag meewerken aan een duurzame en circulaire wereld. Maar nu stoppen met de productie van de wieltjes zou het verlies van tachtig arbeidsplaatsen betekenen.”

De lopendebandwieltjes worden geproduceerd voor machinefabriek Meyn. Het college schrijft in antwoord op de vraag van Terlouw dat Meyn al meer dan dertig jaar met DZB samenwerkt. “Meyn kiest er bewust voor om DZB in te schakelen in plaats van robots of arbeiders uit lagelonenlanden. Dat past binnen onze visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Bovendien werkt de fabriek niet alleen voor slachterijen: “Meyn levert producten aan de hele pluimveesector, net zo goed aan biologische bedrijven.”

Verantwoord
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is wel degelijk belangrijk voor DZB. “De laatste jaren wordt duurzaamheid steeds meer meegewogen bij het aannemen van nieuwe opdrachten.” Het college noemt de Ecotuin als voorbeeld, net als het gebruik van faitradechocola en het hergebruik van sloophout.

Inclusief
Dat neemt niet weg dat de hoofdtaak van DZB is om mensen met een arbeidsbeperking in te zetten op de arbeidsmarkt. “Door hun opdrachten bij DZB Leiden onder te brengen leveren opdrachtgevers een bijdrage aan een duurzame en inclusieve wereld.” Omdat er zo’n tachtig DZB’ers voor Meyn werken, wil de gemeente nu niet zomaar stoppen met die opdracht.

Toch staat het college wel open voor discussie over de opdrachten die DZB aanneemt. “Maar werkgelegenheid staat voorop. Zolang die niet in gevaar komt, willen we graag meewerken aan een duurzame en circulaire wereld.”

Raadslid Marcel Terlouw, die de vraag gesteld had, begrijpt de afweging van het college: “Het gaat om een hele kwetsbare groep werknemers. Daar moeten we voorzichtig mee omgaan. Ik ben blij dat het college met DZB in gesprek wil, zodat toekomstige opdrachten meer maatschappelijk verantwoord worden.” Terlouw hoopt dat de situatie met de wieltjes niet blijvend is: “Als het contract met Meyn afloopt of de omstandigheden veranderen, ga ik ervan uit dat we niet nog een keer dezelfde deal sluiten.”

Duurzaamheid Economie Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×