Myrna van der Poel trekt lijst Progressief Zoeterwoude

Progressief Zoeterwoude (PZ) heeft de kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vastgesteld. Myrna van der Poel wordt lijsttrekker. Ze is nu duo-fractievoorzitter, samen met Pieter Goossen. Goossen staat op de tweede plek van de nieuwe kandidatenlijst.

PZ gaat de verkiezingen in met een mix van bekende en nieuwe gezichten. Zittende raadsleden die ook in de nieuwe lijst op een verkiesbare plaats staan, zijn Milica Oppe en Corry Rietdijk. Een relatief nieuw gezicht is Michael van Es op plaats vier. Hij is niet helemaal onbekend in en met de Zoeterwoudse politiek, want hij is nu al commissielid voor PZ. Dat geldt ook voor Jos Valk op plaats vijf. Arjan Agema stond in 2018 ook al op de PZ-lijst, maar toen op een niet-verkiesbare plek. Hij staat nu op plaats zeven.

Lijstduwer is wethouder Ruud Bouter die ook voor de komende periode de PZ-kandidaat voor die functie is, als PZ na de verkiezingen opnieuw deelneemt aan het college. Gemeenteraadslid Eva de Bruyker verlaat de politiek en staat dus niet meer op de lijst. Ook Marin Pannebakker, die bij de vorige verkiezingen mooie sier maakte als de Klaverman, keert niet terug in de raad. Hij staat op eigen verzoek op een onverkiesbare plek 11.

“We gaan met een evenwichtige kandidatenlijst de verkiezingen in”, zegt Myrna van der Poel. “We hebben een goede balans weten te vinden in de verhouding man en vrouw, jong en oud, nieuw en ervaren en ook zijn de kandidaten geografisch verspreid over de woonkernen en buitengebieden van Zoeterwoude. Met deze kandidatenlijst hebben we een stevige basis en zien we de verkiezingen met veel vertrouwen tegemoet.”

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×