Tijdens Leidens Ontzet experimenteerde de gemeente Leiden met polsbandjes. (Foto: Emile van Aelst).

Leidse regio krijgt ruim 600.000 euro voor toegangscontrole

De vijf gemeenten in de Leidse regio krijgen gezamenlijk zo’n 612.000 euro om te verdelen onder horeca-ondernemers en lokale verenigingen. Het gaat om Rijksgeld waarmee controles op het CoronaToegangsBewijs betaald mogen worden. Alle organisaties die extra kosten maken voor de controle, kunnen in principe aanspraak maken op het geld.

Veiligheidsregio Hollands-Midden heeft het totale bedrag van ruim 2 miljoen euro verdeeld over alle regiogemeenten. Het bedrag is berekend op basis van inwonersaantal en het aantal horeca-gelegenheden in een gemeente. “De categorie horecagelegenheden is toegevoegd omdat valt te verwachten dat een groot deel van de extra kosten voor de controle op het toegangsbewijs in deze categorie zal plaatsvinden”, aldus een woordvoerder.

Voor Leiden is logischerwijs het grootste bedrag beschikbaar: 428.259,75. Leiderdorp maakt aanspraak op 60.564,93 euro, Voorschoten op 58.341,37 en Oegstgeest op 46.261,12. Verenigingen en ondernemers in Zoeterwoude mogen 19.380,22 euro verdelen.

Doorschuiven
Gemeenten mogen zelf besluiten aan wie het bedrag wordt uitgekeerd, zolang er maar extra personeel van wordt ingezet of controles op het bewijs worden vergemakkelijkt. In Leiden is een deel van het geld bijvoorbeeld al ingezet om polsbandjes mogelijk te maken tijdens Leidens Ontzet.

Om aanspraak te maken op het geld, moet het wel gaan om kosten die tussen 22 september en 31 december zijn gemaakt. Een aanvraag kan vervolgens tot 1 februari 2022 worden ingediend. Binnen de veiligheidsregio hebben de gemeenten met elkaar afgesproken dat wanneer het bedrag per gemeente niet volledig wordt uitgegeven, dit wordt doorgeschoven naar gemeenten waar de vraag hoger is dan het aanbod.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×