(Foto: Chris de Waard).

Onderzoek naar extra windmolens in Grote Polder

Op welke manier er in de Grote Polder in Zoeterwoude energie opgewekt kan gaan worden, moet de komende tijd duidelijk worden. De gemeente Zoeterwoude heeft het gebied in de oksel van de A4 en de N11 aangewezen als zoekgebied voor het lokaal opwekken van duurzame energie. In het gebied staan al twee windmolens.

Om de mogelijkheden nader te onderzoeken hebben de Gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude U.A., Rijnland Energie Coöperatie U.A. en Eneco de handen ineen geslagen en organiseren op 7 en 9 december twee online infobijeenkomsten voor de omgeving. Samen met omwonenden willen ze de mogelijkheden voor een windinitiatief onderzoeken. Doel van de avonden is het in kaart brengen van wensen, ideeën en zorgen en ook om meer te vertellen over het initiatief.

Het programma voor beide avonden is gelijk. Er wordt meer verteld over het initiatief, de totstandkoming van het zoekgebied in de Regionale Energie Strategie (RES), de rol van de gemeente, de status van de plannen en de vervolgstappen die de initiatiefnemers willen zetten. Deelnemers kunnen ook vragen stellen en zich opgeven voor de klankbordgroep die in het leven wordt geroepen.

De bijeenkomsten worden op beide avonden gehouden van 19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden kan via www.eneco.nl/windzoeterwoude.

Duurzaamheid Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×