Een flitsbezorger op weg door de stad. (Foto: Casper Chaudron).

Stadsbestuur wil flitsbezorgers aan banden leggen

De toename van het aantal flitsbezorgers zoals Getir en Gorillas baart het Leidse stadsbestuur best wat zorgen. Dat schrijven burgemeester en wethouders in reactie op vragen van de PvdD. Op het stadhuis wordt daarom gewerkt aan nieuwe regelgeving om de bezorgdiensten te reguleren. Uit een juridisch advies blijkt in ieder geval dat de magazijnen in de binnenstad niet binnen de geldende regelgeving vallen, waardoor de gemeente daar per keer expliciet toestemming voor moet geven.

Eind vorig jaar meldde zich een aantal bewoners van de Van der Werfstraat bij de gemeenteraad. De komst van een magazijn van Getir, die na een bestelling binnen tien minuten boodschappen bij mensen thuisbezorgd, zorgde voor de nodige overlast in hun straat. Zo wordt er hard gepraat door de bezorgers en is er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bedrijvigheid rond het pand. “Wij vinden dat de vestiging/bedrijfsvoering van Getir niet samengaat met de woonfunctie in de directe omgeving”, schreven de bewoners.

Oplossing
Daar geeft het stadsbestuur de Leidenaren nu gelijk in.”Deze formules wil het college in principe niet toestaan binnen de straten die zijn opgenomen in de winkelstructuur van de binnenstad”, schrijft het college van b en w. Er komen regelmatig meldingen binnen van overlast rond het distributiepand van Getir. Hoeveel overlast de bezorgers elders in de stad veroorzaken, kan het stadsbestuur overigens niet zeggen. “Overlast door fietsers dan wel bezorgers wordt niet apart geregistreerd.”

Meerdere steden worstelen met hetzelfde probleem en Amsterdam denkt een oplossing te hebben gevonden. Omdat flitsbezorgers nieuw zijn en daarom niet expliciet zijn toegestaan in de geldende bestemmingsplannen voor bedrijfspanden, denkt de gemeente het op die manier te kunnen verbieden. Of dat ook in Leiden geldt, kan het stadsbestuur nog niet zeggen. “De bestemmingsplansystematiek van Leiden en van Amsterdam is niet per definitie vergelijkbaar.

Juridisch advies
Uit onderzoek van de gemeente is inmiddels wel gebleken dat er voor de Leidse binnenstad sowieso al sprake is van een overtreding van wat er in het bestemmingsplan is toegestaan. “Voor de vestiging van een dergelijke activiteit moet daarom een omgevingsvergunning worden aangevraagd”, staat in de schriftelijke antwoorden. De vestiging van Gorrilas op de Haarlemmerstraat/Pelikaanstraat heeft zo’n vergunning al, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Getir heeft zo’n vergunning aangevraagd en wacht nog op uitslag.

Over een aantal maanden wil het college van b en w een breder plan van aanpak aan de gemeenteraad voorleggen. Daarvoor is al juridisch advies ingewonnen over het vestigen van flitsbezorgdiensten in de stad en wordt gekeken naar de oplossingen in andere gemeentes. “Het concept van de flitsbezorgdiensten is relatief nieuw en het vergt tijd om dit goed uit te zoeken”, aldus het college.

Advertentie

Economie Leiden Politiek Flitsbezorgers


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×