(Archieffoto: Sleutelstad).

Leiden legaliseert toeristische verhuur

Mensen die hun woning te huur zetten op platforms als Airbnb deden dat tot nu toe in Leiden illegaal. Het was niet toegestaan, maar er werd ook niet tegen opgetreden. Vooral niet omdat er volgens de gemeente nauwelijks klachten over binnenkwamen.

De Leidse gemeenteraad heeft nu een set regels vastgesteld waaraan de aanbieders moeten voldoen om wel legaal te kunnen verhuren. Als eerste moet iedereen die de eigen woning  tijdelijk wil verhuren aan toeristen zich registreren. Zo kan de gemeente hun verblijfsbelasting in rekening brengen. Dat levert de lokale schatkist naar verwachting al snel 150.000 euro per jaar op. De gemeente gaat daarbij uit van schattingen op basis van 2019. Dus voor de pandemie toesloeg.

Door de belasting te heffen wordt bovendien de oneerlijke concurrentie met de hotels opgeheven. Die moeten altijd al toeristenbelasting in rekening brengen bij hun gasten. Een andere regel is dat een woning voor maximaal dertig dagen per jaar mag worden verhuurd. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat huizen aan de woningmarkt worden onttrokken.

Wethouder Yvonne van Delft en CDA-duoraadslid Sebastiaan van der Veer over de legalisering van het verhuren van woningen aan toeristen.

Rolkofferterreur
Met name het CDA had graag gezien dat de invoering van de nieuwe regels gepaard gaan met een strikte handhaving daarvan. Daar wilde wethouder Yvonne van Delft niet op voorhand in meegaan. Ze verwijst daarvoor naar Amsterdam waar na regulering zo’n driekwart van alle aanbieders van deze vorm van verhuur verdween. “Blijkbaar hadden die mensen geen zin om zich te registreren en belasting te gaan betalen over de verhuur”, zei Van Delft in een radiodebat op Sleutelstad met CDA-duoraadslid Sebastiaan van der Veer. Aanscherpen van de handhaving kan in haar ogen altijd nog. Van rolkofferterreur, zoals het CDA de overlast die toeristen veroorzaken noemt, is in Leiden überhaupt geen sprake.

Verhuurverbod
De ChristenUnie had graag nog een extra stok achter de deur gehad voor het aanpakken van verhuurders die zich bij voortduring aan de regels onttrekken. De partij pleitte in de vergadering van de gemeenteraad voor de mogelijkheid aan hen een permanent verhuurverbod op te leggen. Dat blijkt echter wettelijk niet mogelijk en is volgens Van Delft ook niet nodig. Er zijn voldoende andere middelen om zulke situaties aan te pakken. Bijvoorbeeld het opleggen van boetes, een dwangsom of een sluiting voor de periode van een jaar.

Bezoekerseconomie
Naast de regels voor de toeristische verhuur heeft de gemeenteraad ook de nieuwe visie vastgesteld op de bezoekerseconomie. Daarmee wil Leiden groei van het aantal bezoekers mogelijk maken zonder dat dat tot overlast leidt voor de inwoners. “Levendigheid en leefbaarheid moeten in balans zijn”, zo omschrijft de gemeente dat. Leiden blijft zich richten op cultuur en erfgoed en de congresmarkt.

Privacy
Op verzoek van D66 is het toevoegen van voldoende openbare toiletten, ook voor mindervaliden, toegevoegd aan de plannen. Net als het zorgvuldig omgaan met de data die Leiden wil gaan verzamelen op basis van GPS-gegevens. Die monitoring mag niet ten koste gaan van de privacy van bezoekers.

Watertoerisme
Hoewel in de visie op het toerisme al is opgenomen dat in Leiden geen plaats is voor grootschalig watertoerisme, komt er op verzoek van GroenLinks ook een aparte visie op het gebruik van het Leidse water. “Leiden heeft zo’n 25 kilometer aan singels en grachten die die zijn in hoge mate bepalend voor het karakter van de stad”, zo motiveerde GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe zijn voorstel. Hij denkt dat er wel meer mogelijk is op en rond het Leidse water, maar dan is het wel goed om vooraf in beeld te brengen op welke manier. Een meerderheid van de raad is het met hem eens.

Leiden Politiek Toeristische verhuur van woonruimte


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×