Da Vinci College-directeur Annick Dezitter. (Foto: Robbert Beurse).

Oproep Leidse schoolbesturen voor gelijke kansen in onderwijs

Er is volgens de samenwerkende Leidse schoolbesturen een gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod in Leiden. Toch vinden zij dat er actie nodig is om kinderen en jongeren hierin gelijke kansen te bieden. De samenwerkende Leidse schoolbesturen hebben daarom een actieplan van vijf punten opgesteld in een pamflet gericht aan de Leidse politiek. In vijf punten wordt beschreven wat er nodig is om het onderwijs in Leiden te versterken.

“Onze leerlingen groeien op in Leiden Kennisstad”, zegt  Annick Dezitter, rector-bestuurder van Scholengroep Leonardo da Vinci mede namens Leo Kanner Onderwijsgroep, PROOLeidenLeiderdorp, Resonans speciaal onderwijs, SCOL, Stichting Peuterspeelzalen Leiden, Stedelijk Gymnasium en Vlietland College. “In ons pamflet pleiten wij ervoor dat zij hiervan daadwerkelijk de vruchten plukken.”

Leiden Kennisstad verdiepen en versterken, dat is punt één in het pamflet. De schoolbesturen willen nauwere samenwerking met onder meer Universiteit Leiden, mboRijnland, Hogeschool Leiden en het LUMC. “Als zij onderzoek doen op scholen en voorschoolse voorzieningen in Leiden, dan profiteert iedereen daarvan.” Ook pleiten de schoolbesturen voor meer connectie met het Leiden Bio Science Park en Leidse bedrijven.

Gratis parkeren
Het tweede punt in het pamflet is de aantrekkingskracht van Leiden voor leraren vergroten. Het onderwijs in heel Nederland, ook in Leiden, kampt met een groot personeelstekort. Daarom is het nodig Leiden aantrekkelijker te maken voor leraren. “Andere steden bieden leraren voordelen zoals gratis parkeren of financiële steun voor zij-instromers. De gemeente Leiden kan dat ook doen”, zegt Marton de Pinth, bestuurder van PROOLeiden-Leiderdorp.


Robbert Beurse sprak met Da Vinci College-directeur Annick Dezitter over het vijf puntenplan van het onderwijs in Leiden.

De schoolbesturen pleiten voor gelijke kansen voor alle Leidse kinderen jongeren. Ook moeten barrières tussen gemeentelijk beleid, onderwijs en jeugdhulp weggehaald worden, en zijn er kwalitatief goede en duurzame schoolgebouwen nodig. Met deze drie punten is het vijfpuntenplan compleet.

“In elke wijk is een integraal kindcentrum nodig, met opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar en ondersteuning voor hun ouders. Schoolgebouwen waarin ook leerlingen met een handicap terecht kunnen. Goede schoolgebouwen voor nieuwkomers, in plaats van dit type onderwijs elke twee jaar verhuizen. Gemeentelijke financiering zodat de ventilatie in schoolgebouwen op orde gebracht kan worden”, aldus Harry van Alphen, bestuursvoorzitter van SCOL. Bij de hulp aan kinderen en jongeren moeten obstakels weggehaald worden, vinden de onderwijsbesturen. Dezitter: “Meer preventieve hulp, en het kind voorop stellen in plaats van procedures.”

Gemeenteraadsverkiezingen
Het pamflet wordt bewust nu verspreid, in de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. “Wij willen graag in gesprek met de Leidse politiek”, vertelt De Pinth. “Wij hopen dat de politiek ons vijfpuntenplan overneemt in het coalitieakkoord. Heel graag willen we afspraken maken voor de komende vier jaar waar onze kinderen en jongeren beter van worden.”

Leiden Onderwijs Gemeenteraadsverkiezingen 2022


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×