De roep om meer vrouwen in de politiek werpt in Leiden vruchten af. (Foto: Emile van Aelst).

Meer vrouwen dan mannen in nieuwe Leidse gemeenteraad

Als de nieuwe Leidse gemeenteraad op woensdag 30 maart wordt geïnstalleerd, leggen voor het eerst meer vrouwen dan mannen de eed of belofte af. Van de 39 zetels zijn er 21 voor een vrouw.

Dat blijkt uit de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden, waarin ook alle wijzigingen zijn verwerkt die door voorkeurstemen worden veroorzaakt. Dat er 21 vrouwen in de nieuwe Leidse raad komen, is een behoorlijke verandering ten opzichte van de huidige gemeenteraad. Daar waren 16 raadsleden vrouw.

De Leidse journaliste Marleen Hogendoorn die samen met Sleutelstad een speciaal ‘Vrouwendebat’ organiseerde om meer aandacht te vragen voor vrouwen in de politiek, reageert blij verrast: “Heel goed, tegen de landelijke trend in. Zo is de raad een goede afspiegeling van de maatschappij. Politiek moet gewoon geen oude witte mannenbolwerk zijn. Het is belangrijk dat ook de vrouwen vertegenwoordigd zijn. De ‘Stem op een Vrouw’ actie heeft geholpen en wellicht het Vrouwendebat ook.”

Leiden Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×