PrO kwam als grootste partij uit de verkiezingsstrijd voert nu de formatiegesprekken aan.

Start formatiegesprekken Oegstgeest

Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest nemen het advies over dat verkenner Siebe Riedstra vorige week uitbracht en starten gesprekken over de formatie van een nieuwe coalitie. PrO heeft nu in overleg met D66 en HvO de oud-raadsleden Kees Burger en Gerlof Kruidhof gevraagd om de coalitievorming te begeleiden.

“Met hun ruime ervaring in Oegstgeest en het openbaar bestuur kunnen zij de drie partijen spoedig en constructief begeleiden tijdens het proces om tot een coalitieakkoord te komen”, meldt fractiesecretaris René Sepers van PrO.

Kees Burger en Gerlof Kruidhof hebben aangegeven direct te starten met het proces. Inmiddels zijn de eerste gesprekken met de drie fracties geweest over de inrichting van het proces voor de komende weken. Vandaag wordt een formele start gemaakt met een gezamenlijke kick-off. Bij de vormgeving van een coalitieakkoord willen de drie partijen over een beperkt aantal inhoudelijke thema’s afspraken maken. Daarnaast worden op andere thema’s afspraken op hoofdlijnen gemaakt om met een actieve houding van de gehele raad tot een nadere uitwerking van die hoofdlijnen te komen.

Tegelijkertijd heeft Progressief Oegstgeest, na overleg met alle fracties in Oegstgeest, Siebe Riedstra gevraagd het traject om te komen tot een raadsbreed programma met afspraken over de gewenste manier van samenwerking te begeleiden en daarmee zeer concrete afspraken te maken over de nieuwe bestuurscultuur. Riedstra schreef in zijn verslag als informateur dat hij ruimte zag voor de inbreng van de andere raadsfracties en de inwoners van Oegstgeest. Die mag hij nu dus zelf verder onderzoeken.

Advertentie

Oegstgeest Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×