(Foto: Liander).

Liander verdubbelt capaciteit elektriciteitsnet in Zuid-Holland

Netbeheerder Liander neemt in Zuid-Holland de komende drie jaar twee nieuwe elektriciteitsverdeelstations en extra capaciteit op drie bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder bijna 600 kilometer extra elektriciteitskabel en worden er de komende jaren 222 nieuwe transformatorhuisjes geplaatst. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland.

Om aan de snel aantrekkende vraag naar netcapaciteit te kunnen voldoen is op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig. In 2021 sloot Liander al tien procent meer ondernemers en consumenten aan op het net dan in 2020, legde een recordlengte aan elektriciteitskabels en plaatste of verving twaalf procent meer transformatorhuisjes.

In totaal steekt Liander de komende drie jaar 290 miljoen euro in de uitbreidingen. Die investeringen zijn nodig om aan de snel toenemende vraag naar netcapaciteit te kunnen blijven voldoen en knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen. Naast netuitbreiding werkt Liander aan innovaties om het net efficiënter te gebruiken.

Regio Leiden
Het werkgebied van Liander in Zuid-Holland bestaat naast een deel van het Groene Hart uit gebied rondom Leiden. In de regio neemt de behoefte aan elektriciteit toe door de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de industrie, de verduurzaming van het vervoer en de komst van nieuwe bedrijvigheid. Daarnaast kent de regio een aantal grootschalige nieuwbouwlocaties waar de vraag naar elektriciteit sterk zal toenemen.

Een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet in het werkgebied van Liander in Zuid-Holland is zeker nodig. Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit. Liander voorziet dat tot 2031 circa dertien van de achttien elektriciteitsstations in Zuid-Holland overbelast raken als de netbeheerder niets doet.

Liander investeert in haar werkgebied in Zuid-Holland vooral in het versterken van veel elektriciteitsstations en de bouw van nieuwe stations. Liander neemt de komende drie jaar naar verwachting extra capaciteit in gebruik op de stations in Leimuiden, Zoeterwoude en Sassenheim. In de Zuidplaspolder werkt Liander met TenneT en Stedin aan een nieuw station, in de regio Leiden-Alphen doet Liander dit met TenneT. Dit laatste station is een randvoorwaarde voor een aantal andere investeringen in het gebied, waaronder het onderstation voor de woningbouw in Valkenburg.

Duurzaamheid Leiden Regio Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×