(Foto's: Chris de Waard).

Oppositiepartijen kritisch op coalitieakkoord Leiderdorp

Dinsdagavond is het coalitieakkoord van Leiderdorp ondertekend en zijn de nieuwe wethouders benoemd. De coalitie, bestaande uit de LPL, het CDA en PvdA-GroenLinks, heeft een coalitieakkoord op hoofdlijnen geschreven, met ruimte voor samenwerking met de oppositie en goede ideeën uit de gemeenteraad. Toch bleek de oppositie kritisch op het bondige akkoord. Na een fel debat gaven alle partijen echter wel aan de samenwerking vorm te willen geven.

In de raadsvergadering gingen de partijen in debat over het coalitieakkoord, maar vooraf ondertekenden fractievoorzitters Hugo Langenberg (LPL), Olaf McDaniel (PvdA-GroenLinks) en Medea Hempen (CDA) het coalitieakkoord. De coalitie heeft gekozen voor een kort coalitieakkoord van zes pagina’s. Hiermee breekt de coalitie, naar eigen zeggen, met de Leiderdorpse traditie van uitgebreide coalitieakkoorden die leiden tot ‘verschraling van het politieke debat en beperking van het oplossend vermogen.’ Het korte akkoord biedt volgens de coalitie ruimte voor transparantie, flexibiliteit en samenwerking met de oppositie.

Verslaggever Maurice Hettfleisch sprak met het nieuwe college.

Kritiek
De oppositie was echter kritisch. VVD-fractievoorzitter Frank van Noort zag in het coalitieakkoord weinig vernieuwingen, maar wel verhoging van de gemeentelijke lasten. In zijn ogen voegde de coalitie slechts een paar nieuwe ingrediënten aan de pudding toe: “Of de pudding daarvan beter wordt, is niet duidelijk. Maar de pudding is in ieder geval duurder geworden.”

D66-fractievoorzitter Prachee van Brandenburg sloot zich in de kritiek grotendeels aan bij de VVD. Vorige week had Van Brandenburg al een oproep gedaan tot een raadsbreed coalitieakkoord. In het gepresenteerde coalitieakkoord herkende ze vooral de voortzetting van het werk van het vorige college en verhoogde lasten: “In plaats van een raadsbreed akkoord, ligt er nu een lastenverzwaringsakkoord.”

Arie Janssen (ChristenUnie-SGP) miste in het coalitieakkoord duidelijkheid voor de burger. Hij vond het bijvoorbeeld onduidelijk wat het college onder ‘een toekomstbestendig Leiderdorp’ verstaat. In de ogen van Janssen is voor een toekomstbestendig Leiderdorp een fundament nodig, waar het akkoord duidelijkheid over had moeten bieden.

Stekelig
Het debat dat volgde, had bij vlagen een stekelig karakter. Hugo Langenberg (LPL) weet de hogere lasten aan de situatie in de wereld, Van Noort (VVD) en Van Brandenburg (D66) reageerden daarop dat een verhoging van de OZB een verhoging bovenop de inflatie betekende. Janssen (CU-SGP) hekelde juist dat Langenberg te veel in de achteruitkijkspiegel keek en ‘opbromde’ wat de vorige coalitie allemaal verkeerd gedaan had. Janssen vroeg de Langenberg om te focussen op de plannen voor de toekomst.

Het debat kwam weer in rustiger vaarwater toen de Olaf McDaniël (PvdA) de raad opriep om vooral ook mee te denken: “Dat is waar de coalitie naar op zoek is met het korte  coalitieakkoord.” Uiteindelijk gaven alle partijen aan in debat met elkaar de samenwerking vorm te willen geven. Elk raadslid is immers in de raad gekomen, zo was de consensus, met het streven om mee te denken.

  • Benoeming van de burgerraadsleden
    Benoeming van de burgerraadsleden
  • Benoeming van de burgerraadsleden
    Benoeming van de burgerraadsleden
Advertentie

Leiderdorp Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Leiderdorp


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×