GroenLinks-formateur Gerdo van Grootheest is begonnen met de formatiegesprekken. (Foto: Gemeente Culemborg).

Formatiegesprekken in Leiden over grote maatschappelijke thema's

De eerste gesprekken tussen GroenLinks, D66, PvdA en CDA zijn in goede sfeer verlopen. Dat schrijft formateur Gerdo van Grootheest in een brief aan de Leidse gemeenteraad. Het streven is om eind mei een beleidsakkoord gereed te hebben.

Er wordt gekoerst op een akkoord op hoofdlijnen, waarbij de grote maatschappelijke opgaven van Leiden het uitgangspunt vormen. De vier formerende partijen willen ook de andere fracties in de raad betrekken bij het formatieproces. De formateur zal hen in de komende weken uitnodigen voor een gesprek.

Van Grootheest heeft op 12 april een eerste gesprek gehad met in totaal acht vertegenwoordigers van de vier fracties die met elkaar gaan proberen om een coalitie te vormen. “Deze bijeenkomst is gebruikt om elkaar beter te leren kennen, om terug te blikken op de verkiezingen en het rapport van de informateurs. We hebben onder andere aandacht besteed aan het feit dat het advies van de informateurs om een coalitie te verkennen van GroenLinks-D66-PvdA-CDA niet het advies was dat alle partijen in het informatieproces hadden uitgebracht”, zo schrijft de formateur in een eerste update over het formatieproces.

Dichtgetimmerd beleidsakkoord
Afgelopen dinsdag hebben de partijen in een tweede bijeenkomst afspraken gemaakt over het te voeren proces, de aard van het beleidsakkoord en de grootste maatschappelijke opgaven waar Leiden voor staat. “Hoewel deze gesprekken in goede sfeer zijn verlopen en blijk gaven van vertrouwen van een ieder om met energie met elkaar aan de slag te gaan, is dat niet per definitie een garantie op een succesvolle afloop van dit traject, maar de wil en het vertrouwen om er samen uit te komen is er”, aldus de formateur.

De wens van veel fracties om geen dichtgetimmerd beleidsakkoord op te stellen moet de komende jaren meer ruimte geven aan de gemeenteraad en aan de stad om te discussiëren over verschillende oplossingen bij grote vraagstukken. Het gaat daarbij om thema’s als de energietransitie, de grote druk op de woningmarkt, kansengelijkheid en bestaanszekerheid. Daarbij wordt er ook gekeken hoeveel beleid op die gebieden mag kosten en of eventuele oplossingen wel uitvoerbaar zijn binnen de gemeentelijke organisatie.

Oppositie
De vier formerende partijen willen al tijdens het formatieproces input van de andere zes fracties in de raad ontvangen en hun inbreng betrekken bij het te sluiten beleidsakkoord. De formateur gaat de komende weken daarom ook in gesprek met de partijen die nu niet aan tafel zitten. In de gesprekken wordt ook ingegaan op de breed gedeelde wens om de bestuurscultuur in Leiden tegen het licht te houden.

De informateurs deden dat eerder ook al en adviseerden om opnieuw afspraken in een bestuursakkoord te maken en elkaar er op aan te spreken, de vergaderstructuur van de gemeenteraad onder de loep te nemen en daarbij onder andere de stad een betere rol te geven om te participeren en een verbetering van de ondersteuning van raadsleden en fracties te onderzoeken.

Raadsdebat
Van Grootheest: “Omdat de bestuurscultuur iets is van de gehele raad en niet alleen van de vier formerende partijen heb ik deze vier partijen geadviseerd om dit geen onderdeel te laten zijn van het formatieproces en het beleidsakkoord maar hier een apart proces met de gehele raad voor te organiseren. Dit advies hebben de vier formerende partijen overgenomen.”

De informateur adviseert de gemeenteraad dan ook ‘om bovengenoemde drie adviezen in een apart proces onder te brengen en uw rol als raad als geheel daarin te nemen’. “Dit kan bijvoorbeeld door een  procesvoorstel te maken hoe u deze zaken nader wilt gaan bespreken en over dit procesvoorstel in een raadsdebat een besluit te nemen.”

Leiden Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×