De SWO overhandigde hun plannen onlangs aan wethouder Yvonne van Delft. (Foto: SWO)

Stichting Werk en Onderneming wil 700 nieuwe werkplekken creëren

Als Leiden de komende jaren nog duizenden woningen gaat bijbouwen, moet werkgelegenheid niet worden vergeten. Daarvoor waarschuwt directeur Arie Feij van de Stichting Werk & Onderneming (SWO) die in Leiden enkele bedrijfsverzamelgebouwen exploiteert. De SWO schreef er een notie over die is overhandigd aan economiewethouder Yvonne van Delft (GroenLinks).

“Bij meer huizen hoort ook meer economie”, zegt Feij die graag in Leiden-Noord zou beginnen met de realisatie van de eerste nieuwe plekken waar startende ondernemers tegen een lage huur aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld het toevoegen van 1.500 tot 2.000 vierkante laagdrempelige bedrijfsruimtes in de Marnixstraat. Het hoeft wat de SWO betreft niet om nieuwbouw te gaan.

“Een oud schoolgebouw zou ook prima geschikt kunnen zijn. Je krijgt pas echte wijken als er niet alleen gewoond wordt”, vindt Feij. “Er moet ook voldoende ruimte zijn voor ondernemerschap en bedrijvigheid.” Naast nieuwe werkplekken in de wijken zou Feij ook graag een deel van de ruimte in het V&D-pand bij zijn plannen betrekken.

 

Chris de Waard sprak met directeur Arie Feij van de Stichting Werk & Onderneming over hun plan voor honderden extra werkplekken voor kleine bedrijfjes en startende ondernemers.

Volgens de notitie van SWO is het belangrijk om niet alleen in te zetten op hoger opgeleide inwoners, maar ook op creatieve broedplaatsen, kleinschalig ondernemerschap, ambachtsbedrijven, kunstenaars en startende dienstverleners. “Micro-ondernemerschap met bijbehorende betaalbare bedrijfsruimte.”

Volgens Feij neemt de vraag naar dat soort ruimtes al jaren toe, maar blijft het aanbod vooral in de wijken sterk achter. “Zonder goede plekken starten veel ondernemers nooit met hun bedrijf en groeien minder van die nieuwe bedrijven door naar belangrijke banenmotoren.”

Framboos
Bij voldoende aanbod denkt de SWO tweehonderd nieuwe huurders per jaar aan te kunnen trekken. Om de extra werkplekken te kunnen realiseren kijkt Feij wel naar de gemeente. Om de onrendabele top te dekken is ook publiek geld nodig.

Voor de eerste jaren denkt hij daarvoor twee keer acht ton nodig te hebben. In de jaren ’80 heeft de gemeente de SWO ook financieel op weg geholpen en dat heeft geresulteerd in de organisatie zoals die er nu staat. Onder de SWO vallen nu Haagweg 4, het Olgacomplex, bedrijvencentrum Tieleman & Dros, een complex aan de Ir. Driessenstraat en de Framboos op het voormalige veilingterrein tussen de Lammenschansweg en de Zoeterwoudseweg.

 

 

 

Advertentie

Cultuur Economie Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×