De kandidaat-wethouders met v.l.n.r. North, Jermoumi, Terpstra, Van Delft en Spijker.

Kandidaat-wethouder CDA heeft illegale uitbouw

Er zijn bij geen van de vijf kandidaat-wethouders die volgende week donderdag voor benoeming worden voorgedragen zaken die hun benoeming in de weg staan. Dat schrijft burgemeester Lenferink in een brief aan de gemeenteraad. Wel is gebleken dat Julius Terpstra (CDA) een illegale uitbouw in zijn tuin heeft staan.

Lenferink liet de integriteit van de wethouderskandidaten door een extern bureau onderzoeken. Daarbij is gekeken naar risico’s op financieel, relationeel en functioneel gebied. “De analyses leveren een positief beeld op over de wethouderskandidaten.” Uit het onderzoek van adviesbureau Necker van Naem blijkt dat er geen belemmeringen zijn.

Aanvullend aan de analyse is voor alle kandidaten ook een zogeheten ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) aangevraagd. Die zijn op dit moment nog niet voor alle kandidaten beschikbaar, maar volgens de burgemeester zeer waarschijnlijk wel ruim voor de vergadering op 16 juni waarin de wethouders benoemd moeten worden.

Illegaal
Bij één kandidaat, de door het CDA voorgedragen Julius Terpstra, speelt wel een kwestie rond de vergunningverlening van een uitbouw van zijn woning. Volgens Lenferink was Terpstra er van uitgegaan dat voor die uitbouw geen vergunning nodig was. Die heeft hij dan ook niet aangevraagd. Hij baseerde zich daarbij op informatie die hij bij de gemeente Leiden had opgevraagd.

Correct
Lenferink: “Later is hij er zelf achter gekomen dat een vergunning toch nodig is. Nader contact met de gemeente bevestigde dat.” Er is nu afgesproken dat er nu alsnog een vergunning wordt aangevraagd en dat dat aanvraag via een extern bureau wordt gedaan. Terpstra zal geen bemoeienis met de behandeling van de aanvraag binnen de gemeente hebben. Een van de andere collegeleden zal daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. “Ik heb de gang van zaken geverifieerd, begrijp de gang van zaken en ben van mening dat hier correct mee wordt  omgegaan. Ik zie daarom geen belemmeringen”, aldus Lenferink.

Bouwportefeuille
Bij Julius Terpstra en speelt verder nog dat hij tot nu toe in dienst was bij Heijmans Vastgoed. Nu hij in het nieuwe college de bouwportefeuille gaat behartigen, is afgesproken dat er altijd een andere wethouder meekijkt als er bestuurlijke keuzes of besluitvorming plaatsvindt over zaken in zijn portefeuille, waarbij Heijmans NV is betrokken.

Ashley North had nog een terugkeerregeling met zijn vorige werkgever, de Vrije School Den Haag. Nu hij opnieuw wethouder wordt, wordt zijn dienstverband volledig beëindigd. Ook wethouderskandidaat Abdelhaq Jermoumi heeft laten weten dat hij met zijn huidige werkgever Electrobot BV is overeengekomen dat zijn dienstverband volledig wordt beëindigd. Fleur Spijker heeft vier jaar geleden enkele BV’s op afstand gezet. Dat blijft zo nu ze weer wethouder wordt. Bij wethouderskandidaat Yvonne Van Delft spelen geen vermeldenswaardige zaken.

Advertentie

Leiden Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×