(Foto's: Chris de Waard).

In Oegstgeest stijgt de ozb met 26 procent: 'Hoogste stijging ever'

Het conceptakkoord dat Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest de afgelopen maanden hebben uitonderhandeld is woensdagavond voorgelegd aan belangstellenden uit het dorp en aan de gemeenteraadsleden van de oppositiepartijen. De oppositiepartijen zijn zich kapot geschrokken van de aangekondigde verhoging van de onroerend zaakbelasting van 26 procent.

Van 20.00 tot 21.30 uur waren eerst de inwoners aan de beurt om iets van het beleidsakkoord te vinden. Er waren enkele tientallen inwoners naar het gemeentehuis gekomen. Soms gewoon als bewoner, maar vaker als vertegenwoordiger van een van de vele organisaties in het dorp. Aansluitend mochten oppositiepartijen VVD, CDA, BVNL Oegstgeest en de Lijst Spaargaren schieten op het akkoord. Erg veel goede woorden hadden ze er niet voor over. Vertrouwen dat hun inbreng alsnog wordt meegenomen in de definitieve versie van het akkoord evenmin.

Toch is die kans er wel degelijk, zo beloofden Melanie van Driel (PrO), Elfred Bus (D66) en Karin Rosdorff (HvO) plechtig. Volgens Van Driel wordt er daarbij geen onderscheid gemaakt tussen punten die worden ingebracht door inwoners, organisaties of oppositiepartijen. “Goeie ideeën nemen we zo veel mogelijk over.” Van Driel gaf aan het begin van de avond wel meteen een ‘winstwaarschuwing’ aan de aanwezigen: “Financieel kan er niet zoveel. Dan weet u dat alvast.” Dat blijkt ook wel uit de financiële bijlage bij het conceptakkoord. Die laat een sterk oplopende schuld zien in de komende vier jaar. Na 2026 loopt de schuld van de gemeente overigens nog verder op.

Chris de Waard sprak na de bijeenkomst met voorzitter Ron Sturm van de Historische Vereniging Oegstgeest, met Frances Ohlenroth en Jan van der Veer van Oegstgeester Hofjes en met de fractievoorzitters van alle vier de oppositiepartijen. Ook Melanie van Driel haalde hij voor de microfoon met een terugblik op de avond namens de nieuwe coalitie.

Kwaakbrug
Voorzitter Ron Sturm van de Historische Vereniging Oegstgeest drukte de coalitiepartijen op het hart om vooral plannen te maken voor herstel van monumenten als de Kwaakbrug. Die is sinds vorig jaar gemeentelijk monument, maar is in deplorabele staat. “Afbreken en herbouwen is het beste”, denkt Sturm. Dit is al de derde versie van de brug die ooit deel uitmaakte van de ‘HSL van de Gouden Eeuw’. De Haarlemmertrekvaart was ooit de snelste verbinding tussen Leiden en Haarlem. De huidige brug is destijds gebouwd voor autoverkeer, maar is bovendien vooral niet zo mooi. “Een eerdere versie van de brug terugbouwen is mooier en goedkoper.”

Bestuurslid Jan van der Veer en klankbordgroeplid Frances Ohlenroth van de Oegstgeester Hofjes zijn vooral blij het met akkoord. Daarin staat tenslotte dat er ruimte moet komen voor woonvormen voor ouderen. Nu moet het alleen nog wel echt gaan gebeuren, zo hielden ze de coalitiepartijen voor.

Vliegherrie
Andere inwoners die de moeite hadden genomen om het achttien pagina’s tellende conceptakkoord door te nemen, kwamen met een keur aan opmerkingen en wensen. Zoveel mogelijk aandacht voor inclusief bouwen bijvoorbeeld: “Dat moet echt bij iedereen tussen de oren komen.” Een ander wilde vooral horen dat het nieuwe college straks oog zal hebben voor de verschillende burgerinitiatieven die er in het dorp zijn. Niet bouwen in het groen, inzetten op houtbouw, meer en betere fietsroutes, de aanpak van zwerfvuil en communicatie met de inwoners waren andere punten van aandacht die vanuit de inwoners werden aangedragen. En de overlast van vliegverkeer. “Er moet absoluut geen tweede Kaagbaan bij Schiphol komen. “U moet er samen met de regio voor zorgen dat ons dat niet overkomt.”

Kapot geschrokken
Nadat de inwoners hun zegje hadden gedaan, was het de beurt aan de oppositiepartijen. De fractievoorzitters van VVD, CDA, BVNL Oegstgeest en de Lijst Spaargaren waren een stuk kritischer op alle plannen die de gedoodverfde coalitie aan het papier had toevertrouwd. En ook op wat er niet in staan. Vaag, weinig concreet en visie noch ambitie waren enkele kwalificaties. De meeste moeite hebben de vier partijen die geen deel uitmaken van de toekomstige coalitie met de forse lastenverzwaring die in het concept-beleidsakkoord is opgenomen. “Een OZB verhoging van 26 procent bij een inflatie van 10 procent. Ik ben me kapot geschrokken”, zegt Sven Spaargaren. “Het is de hoogste ozb-verhoging ever in Oegstgeest. Schandalig!”

26 procent OZB-verhoging
CDA-voorman Eibertjan van Blitterswijk toont zich positief over 90 tot 95 procent van het conceptakkoord, maar signaleert ook ‘zorgelijke keuzes’. “Er komt een enorme ozb-verhoging, terwijl er onderaan de streep geld overblijft, waardoor die verhoging niet nodig lijkt.” Ook de VVD vindt dat er nog heel wat geschaafd moet worden aan de plannen. “Er zit een enorme ozb-verhoging aan te komen, waarvan volkomen onduidelijk is hoe die besteed gaat worden. Verder staat het akkoord vol tegenstrijdigheden en zaken waar de gemeente helemaal niet over gaat”, zegt Matthijs Huizing die in het vertrekkende college nog wethouder van onder meer financiën is.

Ook Onno Laarhoven van BVNL sluit zich aan bij de breed gedeelde kritiek van de oppositiepartijen: “Burgers in deze tijd met zo’n zware verhoging opzadelen dat kan echt niet. We zien de noodzaak ook niet.”

50 miljoen
“Die noodzaak is er wel degelijk”, zegt Melanie van Driel van PrO. “We missen nog 50 miljoen euro als we alle plannen willen uitvoeren.” Dat gaat dan ook niet gebeuren. Temporiseren is hier het devies van de nieuwe coalitie. Noodgedwongen, dat wel. “Maar alles uitvoeren zou de schuldquote van de gemeente niet laten stijgen van 130 procent naar 137 procent in 2026, maar naar 270 procent”, schetste HvO-fractievoorzitter Karin Rosdorff de situatie waarin Oegstgeest verkeert.

 

  • Elfred Bus
    Elfred Bus
  • Dick de Groot
    Dick de Groot
Advertentie

Maatschappij Oegstgeest Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×