Julius Terpstra in zijn tijd als Tweede Kamerlid op bezoek in de Gnephoek bij Alphen a/d Rijn. (Foto: Omroep West).

Leidse bouwwethouder Terpstra: 'Als Kamerlid geen banden met projectontwikkelaars'

Bouwwethouder Julius Terpstra (CDA) heeft in zijn tijd als Tweede Kamerlid geen banden onderhouden met ontwikkelaars die grondposities hebben in polders waar Terpstra woningbouw mogelijk wilde maken. Dat schrijft hij woensdag in een brief aan de Leidse raad. Terpstra reageert daarmee op een artikel van onderzoeksplatform Follow The Money (FTM) over het bouwen van woningen in de polders Rijnenburg, Oosterwold, Gnephoek en Zuidplaspolder.

In een publicatie over bouwen in een aantal groene polders schreef FTM in samenwerking met Platform Investico dinsdag dat Terpstra in de tijd dat hij Tweede Kamerlid voor het CDA was vaak optrok met VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis. Die VVD-er maakt zich al jaren sterk voor woningbouw in de vier hierboven genoemde polders waar de meeste grond in handen is van commerciële ontwikkelaars. Volgens FTM zeggen deskundigen dat de aandacht van Koerhuis en Terpstra het gevolg is van lobby door projectontwikkelaars.

Terpstra vindt het volstrekt logisch dat in de Tweede Kamer aandacht is voor bouwen in de betreffende polders. “De bouwopgave was en is groot en het woningtekort nijpend. Er was bij mij, en overigens bij meerdere Kamerleden, een sterke behoefte om de woningbouw te versnellen en het woningtekort zo snel mogelijk in te lopen. Dit met meer grip en regie vanuit de Rijksoverheid. Ik heb namens de CDA Tweede Kamerfractie altijd het uitgangspunt gehanteerd dat de woningbouwopgave zowel binnen- als buitenstedelijk (randen van de stad, polders) moet worden uitgevoerd.”

Logisch
Volgens Terpstra waren in elk geval Rijnenburg bij Utrecht en de Gnephoek bij Alphen aan den Rijn al eerder aangemerkt als woningbouwlocatie en was het daarom dan ook logisch dat die polders met het oog op de gewenste versnelling  weer in beeld kwamen. Hij zegt niet uit eigen beweging contact te hebben gezocht met de ontwikkelaars die eigenaar zijn van de gronden. “Als Kamerlid spreek je veel belanghebbenden. Vanuit de ontwikkelaars heb ik als Kamerlid, zover ik kan nagaan, enkele keren gesproken met vertegenwoordigers van de brancheorganisatie NEPROM. Dit contact is geïnitieerd vanuit de NEPROM en is tot stand gekomen via het secretariaat van de CDA Tweede Kamerfractie.”

Woningnood
Terpstra ontkent verder dat ontwikkelaars hem ooit hebben gevraagd om bepaalde woningbouwlocaties in de Tweede Kamer te noemen. Ook is het financiële belang dat die ontwikkelaars bij bouwen in de polders hebben voor hem nooit een reden geweest om aandacht te vragen voor de betreffende locaties. Dat blijkt uit de vragen die FTM hem eerder stelde en de antwoorden die hij daarop heeft gegeven. Terpstra heeft die meegestuurd met zijn brief aan de Leidse raadsleden. “Het bijdragen- en het werken aan het oplossen van de woningnood is altijd mijn motivatie geweest.”

Toen Terpstra na de verkiezingen in maart 2021 niet meer terugkeerde in de Tweede Kamer ging hij aan de slag als ontwikkelaar bij Heijmans. Vanuit die functie zegt hij geen contacten met Kamerleden te hebben onderhouden.

Het betreffende artikel staat bij Follow the money achter een betaalmuur, maar is door de wethouder als bijlage meegestuurd aan de Leidse raad. Mediapartner Omroep West schreef er dinsdag dit artikel over. Terpstra wil aanstaande dinsdag graag tekst en uitleg geven in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×