Tijdens de schorsing werd druk gediscussieerd om de motie aan te passen. (Foto: Maurice Hettfleisch)

Leiderdorpse oppositie slaat uitgestoken hand coalitie af

De coalitiepartijen in Leiderdorp dienden in de raadsvergadering maandagavond een motie in met ideeën voor de komende coalitieperiode. De motie was bedoeld als opening om met de hele raad in gesprek te gaan over de collegeplannen voor de komende vier jaar. De oppositie stemde echter tegen de motie: zij kan zich niet vinden in de manier waarop ze wordt betrokken bij de collegeplannen.

Vorige week uitten de oppositiepartijen kritiek op het uitblijven van een uitwerking van het coalitieakkoord. Met dat signaal zijn de coalitiepartijen aan de slag gegaan: PvdA-GroenLinks, CDA en LPL dienden maandag in de raadsvergadering een motie in, met het verzoek aan het college om een meerjarenplan op te stellen met daarin de thema’s van het coalitieakkoord. In de motie staan ook uitgangspunten, waar het meerjarenplan op gebaseerd moet worden.

De motie werd aangenomen, maar alle oppositiepartijen (VVD, D66 en ChristenUnie-SGP) stemden tegen. In de uitgangspunten kunnen de oppositiepartijen zich vinden, maar zij zijn niet tevreden met de manier waarop zij werden betrokken bij de uitwerking van het coalitieakkoord.

Het college is van plan om de uitgewerkte plannen tegelijk te presenteren met de begroting voor 2023. Een eerste versie van de begroting moet in oktober worden gedeeld met de gemeenteraad, waarna deze bij de Algemene Beschouwingen op 4 november wordt besproken.

Oppositie
De oppositiepartijen vinden dat zij te laat bij dit scenario worden betrokken en vrezen dat er slechts ruimte is voor kleine aanpassingen. Prachee van Brandenburg (D66) geeft aan, graag eerder in het gesprek te worden betrokken, om constructief met elkaar in gesprek te kunnen gaan en vervolgens de uitvoering uit te kunnen werken.

Ook Arie Janssen (CU-SGP) ziet de samenwerking, waar de oppositie voor was uitgenodigd, anders voor zich dan hij maandag te horen kreeg. Janssen verwondert zich er onder andere over, dat de coalitie nog niet wilde spreken over een concept van het uitvoeringsprogramma. “Ongetwijfeld ligt het programma al voor meer dan vijftig procent klaar, waar we gemakkelijk met elkaar over kunnen spreken.”

Naast de onvrede over de samenwerking had de VVD inhoudelijk ook een punt gevonden om niet voor de motie te stemmen: de motie zou zich te onduidelijk uitspreken over het maximum aantal woningen dat op de Baanderij gebouwd mag worden.

Coalitie
Desalniettemin blijft wethouder Daan Binnendijk (CDA) vasthouden aan het proces ter voorbereiding van het uitvoeringsprogramma. Wel stelt hij voor om een uitgebreide voorbereidende vergadering voorafgaand aan de Algemene Beschouwingen in te plannen. Ook dit biedt volgens de oppositie te weinig ruimte voor samenwerking.

Roeland Schmidt (PvdA-GL) diende de motie namens de coalitiepartijen in en vindt het jammer dat de oppositie niet voor zijn motie stemt. Na de vergadering gaf hij aan het te betreuren dat de oppositie hun bezwaren over het proces belangrijker vindt dan de inhoudelijke punten, waar zij zich grotendeels in kunnen vinden. Volgens Schmidt is er in het huidige proces meer dan genoeg ruimte voor de oppositiepartijen om mee te denken over het uitvoeringsprogramma.

Uitgangspunten
De motie van de coalitiepartijen geven in ieder geval een eerste inzicht op de inhoud van het uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar. Vorige week bleek er meer geld dan verwacht van het Rijk te komen. Dit geld moet worden gebruikt in investeringen waar Leiderdorp op de lange termijn van moet profiteren.

Concreet roept de motie op om in te zetten op het versnellen van de duurzaamheidsdoelstellingen en het versterken van de biodiversiteit, geld te reserveren voor nieuwbouw van scholen en om nieuwkomers en inwoners in de bijstand inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt. Het college wordt gevraagd met voorstellen te komen om de woonlasten te beperken. Het aantal woningen dat op de Baanderij gebouwd wordt, moet zo groot mogelijk worden, binnen de geldende gebiedsvisie. Tenslotte wordt het college opgeroepen om de reserves vast te houden of aan te vullen: zo is er ook vanaf 2026, als de gelden van het Rijk waarschijnlijk af zullen nemen, ruimte om een mooie begroting op te stellen.

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×