De schapen en geiten verdringen zich achter een schuurtje om in de schaduw te kunnen liggen. (Foto: Laura Delver).

Partij voor de Dieren in de bres voor oververhitte geiten

De fractie van de Partij voor de Dieren in Leiden heeft dinsdag melding gedaan van schapen en geiten die in de Merenwijk in de volle zon stonden, terwijl de temperatuur opliep tot 37 graden. “De dieren ademden zwaar en snel, oogden loom en beschikten over onvoldoende schaduw”, zegt raadslid Laura Delver die de dieren in de verzengende hitte aantrof. “De hitte is voor veel mensen onaangenaam, maar voor veel (huis)dieren is het letterlijk stervensheet.”

Delver: “Als de buitentemperatuur boven de twintig graden uitkomt en de luchtvochtigheid hoog is, neemt het risico op hittestress bij dieren toe. Zo hebben schapen al vanaf 23 graden last van de warmte. Over extreem weer is de wet helder: dieren moeten ertegen beschermd worden.”

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) riep dierenhouders afgelopen zondag op extra goed op hun dieren te letten en te zorgen voor voldoende schaduwplekken en vers drinkwater. De Partij voor de Dieren wil meer aandacht voor het dierenwelzijn bij de hoge temperaturen die naar verwachting steeds vaker zullen voorkomen. “Hiermee neemt ook de kans op hitteleed toe”, zegt een bezorgde Delver die van de gemeente wil weten hoe hiermee omgegaan wordt.

Zo wil ze weten of Leiden een hitteprotocol heeft waarin ook dieren zijn meegenomen. Als dat er niet is, vindt Delver het hoog tijd om zo’n protocol op te stellen. Ook vraagt ze het stadsbestuur hoe de dieren die onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeente vallen tegen tropische hitte worden beschermd. Ze doelt daarbij op de dieren op de kinderboerderij, in dierenweides en bijvoorbeeld de volière in het Plantsoen.

Koeien
Vorig jaar stelde de PvdD ook al vragen aan het Leidse college toen bleek dat koeien zonder enige vorm van beschutting in een weiland in polderpark Cronesteyn stonden. De gemeente deed daar toen niets aan omdat het ging om grond die was verpacht. De pachter was volgens het college daarom verantwoordelijk voor het koeienwelzijn. Een motie om hetzelfde doel te bereiken haalde het een jaar geleden niet in de Leidse raad. Wel beloofde het college toen met de pachter in gesprek te zullen gaan, maar tekenden erbij aan deze nergens toe te kunnen verplichten.

Delver wil nu weten os het college inmiddels tot het voortschrijdend inzicht is gekomen dat ook koeien die gehouden worden op door de gemeente verpachte grond recht hebben op beschutting.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×