In deze sporthal worden vanaf maandag 75 vluchtelingen opgevangen. Ze blijven een maand. (Foto: Chris de Waard).

Ook fractie Spaargaren wil raad bijeenroepen om opvang vluchtelingen

Net als BVNL Oegstgeest, wil ook raadslid Sven Spaargaren dat de gemeenteraad terugkomt van reces om aanstaande donderdag te vergaderen over de opvang van vluchtelingen in het dorp. “Maar mijn argumenten zijn wel andere dan die van BVNL”, benadrukt het onafhankelijke raadslid dat eerder voor de VVD in de raad zat, maar na de verkiezingen uit die fractie werd gezet.

Spaargaren heeft twee zaken die hij met raad en college wil bespreken. Ten eerste de informatievoorziening rond de opvang van de vluchtelingen in De Cuyl. “Ik kreeg ’s ochtend een bericht in mijn raadsmail dat het college bezig was met de opvang en diezelfde avond bleek het al helemaal in kannen en kruiken te zijn.”

Spaargaren wil ook weten hoe het zit met de veiligheid rond de crisisnoodopvanglocatie. “Zowel voor de mensen die er worden ondergebracht als voor de omwonenden. In een bewonersbrief staat alleen een telefoonnummer dat van 9.00 tot 12.00 uur gebeld kan worden. Dat is natuurlijk volstrekt onvoldoende.”

Containerwoningen
Het tweede punt dat Spaargaren wil aankaarten is de versnelde toewijzing van sociale huurwoningen in Holland Rijnland aan statushouders. Normaal gaat zo’n acht procent van de vrijkomende woningen naar deze doelgroep, maar de komende maand is dat tijdelijk fors verhoogd. “Er gaat in augustus 33 procent naar deze groep vluchtelingen. Dat is vreselijk slecht voor het draagvlak onder de bevolking”, stelt Spaargaren die wil dat de gemeente in gesprek gaat met het samenwerkingsverband Holland Rijnland.

“Ik wil dat de woningen voor woningzoekenden zijn die ook heel lang op een huis moeten wachten. Voor de statushouders moeten we op korte termijn containerwoningen plaatsten in de regio.” Hij wil dat in overleg met Holland Rijnland wordt bepaald waar die moeten komen.

Extra statushouders
De extra woningen die de komende tijd worden toegewezen volgen uit afspraken die de veiligheidsregio’s hebben gemaakt met het Rijk. Voor Hollands-Midden betekent het een inspanningsverplichting om 286 statushouders versneld aan een woning te helpen. In Oegstgeest gaat het op basis van de gehanteerde verdeelsleutel om negen statushouders. Hoeveel woningen dat zijn, is niet precies bekend. Dat hangt af van de samenstelling van de te huisvesten gezinnen. De gemeente Oegstgeest is hierover in gesprek met Meerwonen. Wethouder Tim van Tongeren is niet bang deze handelswijze ten koste gaat van het draagvlak. Hij gaat er vanuit dat eind augustus, begin september alle extra statushouders een onderkomen hebben gekregen.

Of de raad inderdaad volgende week bij elkaar komt valt te bezien. Een vijfde van de 21 raadsleden moet zo’n verzoek steunen. Afgerond zijn dat dus vijf raadsleden. Vooralsnog staat de teller op twee.

Oegstgeest Politiek Crisisopvang in De Cuyl


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×