Oegstgeest regelt crisisopvang in sporthal De Cuyl

Over ruim een week komen er 75 vluchtelingen vanuit Ter Apel over naar Oegstgeest. In Sporthal de Cuyl gaat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor maximaal een maand  opvang zorgen.

De gemeente Oegstgeest geeft met het beschikbar stellen van de hal gehoor aan een dringend verzoek van de veiligheidsregio Hollands Midden om voor tijdelijke crisisopvang te zorgen. Het gaat voornamelijk om nareizende familieleden van reeds in Nederland verblijvende vergunninghouders.

Er is in ons land al enige tijd sprake van een crisis bij de opvang van vluchtelingen. Zij slapen in Ter Apel noodgedwongen regelmatig buiten en op stoelen, omdat er onvoldoende slaapplaatsen zijn. Vanuit het Rijk en de veiligheidsregio’s wordt gewerkt om meer structurele opvangplekken te realiseren, maar dit kost tijd.

Overvallen
Op donderdag 28 juli is er voor inwoners uit Oegstgeest een inloopuurtje van 19.30 en 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Die middag kunnen belangstellenden tussen 15.00 en 16.00 uur een kijkje komen nemen in de hal. Dat is dan voordat de vluchtelingen zijn aangekomen. Omwonenden zijn donderdag op de hoogte gesteld via een brief waarin locoburgemeester Tim van Tongeren de komst van de vluchtelingen aankondigt.

“We begrijpen dat u zich wellicht wat overvallen voelt door (de snelheid van) dit besluit, maar we hebben gemeend er goed aan te doen door als Oegstgeest, net als andere gemeenten, ook een bijdrage aan deze acute vluchtelingencrisis te leveren”, aldus Van Tongeren die belooft dat er per 5 september weer in de hal gesport zal kunnen worden. In de maand augustus is de hal niet beschikbaar voor sporters.

Bij de hal komt 24 uur per dag beveiliging. Daarvoor draagt de Veiligheidsregio Hollands-Midden zorg. Inwoners worden gedurende de periode dat vluchtelingen worden opgevangen op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken via www.oegstgeest.nl/crisisopvangdecuyl.

Maatschappij Oegstgeest Crisisopvang in De Cuyl


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×