Zaanstraat in Leidse rivierenbuurt krijgt nieuwe bestrating

De gemeente Leiden begint half augustus met het opnieuw bestraten van de rijweg en de trottoirs van de Zaanstraat in de Leidse rivierenbuurt. Dat is nodig om de veiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten de komende jaren te garanderen, zo schrijft de gemeente in een brief die onder bewoners is verspreid.

De herbestrating komt op een ongemakkelijk moment. Over een jaar of twee gaat de straat opnieuw op de schop. Dan begint het project ‘Duurzame wijkvervanging Hart van Meerburg‘ waarbij de riolering wordt vervangen. Ook worden de straten in de wijk dan klimaatadaptief ingericht.¬†Omdat het nog zo lang duurt voordat de aannemer aan de slag kan, gaat de gemeente toch nu al aan de slag met de straat.

De werkzaamheden starten op maandag 15 augustus en worden gefaseerd uitgevoerd. Er wordt begonnen bij de kruising van de Lekstraat met de Zaanstraat. Twee weken later is dan de Zaanstraat vanaf de verkeersdrempel ter hoogte van huisnummer 23 tot aan de Merwedestraat aan de buurt. In de derde en laatste fase wordt het trottoir bij de oneven huisnummers en een paar stukken voor de even huisnummers aangepakt. Dat moet binnen een week klaar zijn.

De kruisingen worden tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk of geheel afgesloten. De omleiding wordt met verkeersborden aangegeven. Bewoners moeten tijdens de uitvoering van het werk soms op een andere plek parkeren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×