Jet Bicker Caarten van woningcorporatie Portaal, Marc Schutgens van woningbouwvereniging de Sleutels en wethouder Fleur Spijker ondertekenen de intentieovereenkomst voor herontwikkeling van de Rivierenbuurt in Meerburg. (Foto: Buro JP).

Gemeente Leiden, Portaal en de Sleutels nemen herontwikkeling Rivierenbuurt ter hand

De gemeente Leiden heeft een intentieovereenkomst gesloten met de woningbouwcorporaties Portaal en de Sleutels voor de herontwikkeling van de Rivierenbuurt in Meerburg. De afspraken vormen de start voor een onderzoek naar de herontwikkeling van deze buurt. Daarbij worden in elk geval flink wat woningen toegevoegd.

Corporaties en gemeente gaan verschillende ontwikkelscenario’s voor de Rivierenbuurt verder onderzoeken om de sociale woningvoorraad te verbeteren. De drie partijen gaan daarom samen een gebiedsvisie opstellen. Hierin wordt beschreven hoe die verbetering het beste vormgegeven kan worden. Het gaat om de herontwikkeling van twaalf wooncomplexen. Daarbij worden ook zaken als parkeren, klimaatadaptatie en de energietransitie meegenomen.

De gemeente Leiden wil bij verdichting van de wijk ook middeldure huur- en koopwoningen toevoegen aan dat deel van de wijk. Ook komt er een nieuw ‘Huis van de Buurt’ en wordt de buitenruimte verbonden met het naastgelegen Park Matilo. Volgens wethouder Fleur Spijker wordt door de herontwikkeling ook de leefbaarheid van de wijk vergroot. “Waar we bouwen, vergroten we de kwaliteit. Denk daarbij aan het toevoegen van groen en voorzieningen voor de buurt.”

Manager Vastgoed Marc Schutgens van De Sleutels ziet uit naar de samenwerking met de gemeente en Portaal. “Samen gaan we voor een prachtige buurt.” Dat denkt ook Jet Bicker Caarten. De manager Volkshuisvesting van Portaal spreekt van een belangrijke stap in het onderzoek naar de toekomst van de woningen en het buurthuis. “We willen samen de mogelijkheden bekijken die bijdragen aan meer en goede woningen en verdere verduurzaming van Leiden.”

Gebiedsvisie
De eerste stap die de drie partijen nu gaan zetten, is het maken van een gebiedsvisie. De wijkbewoners waaronder de huurders van Portaal en De Sleutels worden betrokken bij de bouwplanontwikkeling en het kiezen van een scenario voor de toekomst van de wijk.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×