Wijkambassadeur Marius Ballieux en MBO-hoofddocent Pim Kruijer bij een opstelling die de werking van een warmtepomp demonstreert. (Foto: Louis Smit)

Loket voor onafhankelijk energieadvies en meer duurzaamheidsinstallateurs

Een loket dat onafhankelijk energieadvies geeft aan Leidenaren en zorgt dat er meer gecertificeerde duurzaamheidsinstallateurs komen. Dat is waar mboRijnland, wijkambassadeur Marius Ballieux en de gemeente Leiden gezamenlijk aan werken. Het loket komt op de Lammenschans-locatie van mboRijnland en moet in oktober open gaan.

Ballieux, de bedenker van het concept, is een van de ambassadeurs die de gemeente heeft aangesteld om bewoners te begeleiden bij de energietransitie. Bij het duurzaamheidsloket kunnen bewoners onder meer kennis maken met warmtepompen. Ze krijgen antwoord op vragen als: hoe groot is een warmtepomp eigenlijk? Hoeveel geluid maakt hij? Welk formaat is geschikt voor mijn energiebehoefte en woningtype?

Voorop staat de onafhankelijkheid van de voorlichting en de advisering. Er zijn geen banden met speciale merken. “Het is geen showroom”, zegt Ballieux, “maar we leggen op een aanschouwelijke manier de werking uit van bijvoorbeeld een waterpomp, benoemen de voor- en nadelen en kunnen met een specifiek advies komen voor een specifieke inwoner in zijn specifieke woonsituatie.”

Tekort
Het loket heeft ook een rol bij het voorlichten van jongeren over het vak van ‘duurzaamheidsinstallateur’. mboRijnland, de Leidse instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, ziet dat er zich te weinig studenten aanmelden voor de opleidingen techniek en installatietechniek. Daardoor neemt het bestaande tekort aan gekwalificeerd personeel in de Leidse regio alleen maar toe. Dat is overigens een landelijke trend, zoals ook Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, al constateerde. Dat tekort kan de gewenste energietransitie in gevaar brengen.

Volgens Pim Kruijer, hoofddocent installatietechniek bij mboRijnland, kan het loket helpen het tekort aan installateurs te verminderen. “Uiteraard kunnen mensen bij mboRijnland vier jaar installatietechniek studeren, maar met maatwerk is het mogelijk om al eerder installateurs af te leveren die cv-installaties en warmtepompen duurzaam kunnen installeren”, meent hij. “We kunnen groepen aanspreken waar nog niet zo aan wordt gedacht en die toch in kortere tijd met deelcertificaten de certificering zouden kunnen behalen, die vanaf 1 januari 2023 verplicht is. Denk aan mensen met technische ervaring, zij-instromers die van beroep willen veranderen, statushouders.”

Ballieux noemt het voorbeeld van een Afghaan die in Kaboel zijn technische opleiding heeft gehad. “Die man heeft de vakbekwaamheid, maar komt hier niet aan de bak omdat hij geen Nederlandse diploma’s bezit. Hij moet uiteraard Nederlands kunnen spreken, maar met maatwerk kunnen wij bereiken dat hij de benodigde certificering behaalt”, zegt hij. Hij verwacht dat er ook interesse komt van studenten, werkenden en werkzoekenden die zich melden bij LLokaal. Llokaal zit in het gebouw van mboRijnland en helpt bij beroeps- en loopbaankeuzes.

Installatiebedrijven
Het loket gaat ook een rol spelen in de opleiding installatietechniek van mboRijnland zelf. Studenten worden ingeschakeld om het loket te bemensen en doen zo ervaring met duurzaamheid op. Doelstelling van het project is verder om intensief samen te werken met de installatiebedrijven in Leiden en omstreken. Zij kunnen samen met klanten naar het loket komen om warmteoplossingen te bekijken en te bespreken. Kruijer: “door de installatiebedrijven te betrekken wordt het loket een centraal punt waarbij student en werkgever met elkaar in contact komen. Dat versoepelt de doorstroming van studie naar werk.”

Het loket bouwt voort op een project uit 2019 dat door wethouder Fleur Spijker werd afgetrapt. Dit project hield in dat tien installatiebedrijven de duurzaamheidsaspecten van de cv-installaties van hun klanten lieten doorlichten door studenten van mboRijnland. Hun diagnose was dat er 20% bespaard kan worden door installaties secuurder in te regelen. Het secuur inregelen schiet er nog wel eens bij in de hectiek van het aanbrengen van een installatie.

Waarom is dit loket nodig, terwijl er in Leiden is al verscheidene organisaties actief zijn die bewoners begeleiden bij het verduurzamen van hun woning? Die begeleiding is volgens Ballieux veelal op afstand en zij geven bewoners vooral algemene tips. “Ons duurzaamheidsloket kan mensen bieden  dat het algemene advies wordt omgezet in concrete verbeteringen voor hun woning. Daarbij zullen  wij ook samenwerken met de bestaande organisaties, zij zien het loket ook als een waardevolle aanvulling en staan er zeer positief tegenover.”

Duurzaamheid Economie Leiden Leiderdorp Maatschappij Nieuws Oegstgeest Onderwijs Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×