De Zoeterwoudse gemeenteraad in vergadering bijeen. (Foto: Chris de Waard).

Raadsbrede steun voor 'motie van treurnis' tegen Zoeterwoudse burgemeester

“Commotie is heel vervelend, daar is niemand op uit. Maar soms maak je een verkeerde inschatting.” De Zoeterwoudse burgemeester Fred van Trigt ging donderdagavond laat een beetje door het stof nadat de raad unaniem een ‘motie van treurnis’ die Progressief Zoeterwoude samen met Seniorenbelang Zoeterwoude tegen hem indiende, had gesteund. Maar er kwam geen sorry. “Ik vind het spijtig.”

In de kleine gemeente behartigt de burgemeester naast de reguliere taken die bij dat ambt horen ook enkele inhoudelijke portefeuilles. In het geval van Van Trigt onder andere Sport. Afgelopen zomer stuurde hij een brief aan de verenigingen op Sportpark Haasbroek, waarin hij aankondigt dat de herinrichting voorlopig niet doorgaat. De gemeente heeft er momenteel geen geld en geen personeel voor.

Oppositiepartij Progressief Zoeterwoude toonde zich eind augustus al onaangenaam verrast door de brief en eiste uitleg over gang van zaken. Die kwam er tijdens de raadsvergadering ten dele. “Het was in de vakantieperiode en de brief was ten onrechte ondertekend namens het college van burgemeester en wethouders”, legde burgemeester Van Trigt uit. “Terwijl het gewoon een informatieve brief was van mij als portefeuillehouder Sport. Ik zou de raad nooit willen passeren, maar we hebben nu geen medewerker die het kan doen en alle projecten worden steeds maar duurder en duurder. Van budgetoverschrijdingen wordt de raad ook niet blij.”

Dat laatste mag dan waar wezen, maar veel hielp de uitleg hem niet. De raad wil zelf kiezen als dat door de omstandigheden nodig blijkt te zijn. En die kans hebben de vier fracties in de Zoeterwoudse gemeenteraad nu niet gekregen.

Verslaggever Robbert Beurse sprak na afloop van de vergadering met PZ-fractievoorzitter Myrna van der Poel en met burgemeester Fred van Trigt over de ‘kwestie Haasbroek’.

Treurnis
De gemeenteraad van Zoeterwoude vond de uitleg van de burgemeester volstrekt onvoldoende en liet Van Trigt er dan ook niet mee wegkomen. De twee oppositiepartijen PZ en SBZ dienden een zogenoemde ‘motie van treurnis’ in tegen Van Trigt en die werd gesteund door de twee collegepartijen CDA en VVD. In de motie spreekt de raad niet alleen haar onvrede uit, maar vraagt het college ook om het besluit terug te draaien.

PZ wilde eigenlijk ook dat Van Trigt zijn sportportefeuille in zou leveren, maar dat ging de andere partijen te ver. Wel wordt hij mogelijk van het dossier Sportpark Haasbroek afgehaald. “Ik ga dat in het college bespreken en als de collega’s het beter vinden dat iemand anders het gaat doen dan doen we dat.”

Politiek Sport Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×