(Foto: Chris de Waard).

Leiderdorpse gemeenteraad unaniem achter opvang vluchtelingen in gebouw Levensstroom Gemeente

Alle partijen in de Leiderdorpse gemeenteraad steunen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om tot 1 februari 2023 circa honderd vluchtelingen op te vangen in het gebouw van Power City aan het Elisabethhof. Het ontlokte burgemeester Laila Driessen de opmerking dat ze heel erg trots is op de raad. “U neemt niet alleen moties aan, maar voegt ook de daad bij het woord.”

De crisisnoodopvang wordt gecoördineerd via de Veiligheidsregio Hollands Midden. Daarmee wordt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) ontlast. “En dat is hard nodig”, hield Driessen de gemeenteraad maandagavond voor tijdens een speciale extra raadsvergadering over de opvang van de extra vluchtelingen. “De boel is daar vastgelopen. Het is bij het COA klei blazen door een rietje.”

Hoewel alle partijen de opvang in het gebouw van de voormalige Levensstroom Gemeente dus steunen, waren er wel de nodige vragen. Zo willen de raadsleden dat er wordt gezorgd voor voldoende dagbesteding. Het gaat om vluchtelingen die niet mogen werken en ook geen opleiding mogen volgen. Als er dan niet voldoende activiteiten zijn, dreigt verveling. Voor die dagbesteding doet de gemeente een beroep op het maatschappelijk middenveld. Sportverenigingen, de bibliotheek, maar ook particulieren die iets willen doen, kunnen zich bij de gemeente melden. “De eersten hebben dat ook al gedaan”, vertelde burgemeester Driessen.

Burgemeester Laila Driessen geeft in Nieuws071 een toelichting op het besluit van de gemeenteraad om honderd vluchtelingen op te gaan vangen.

Voorwaarden
Vanuit het dorp waren de afgelopen tijd wisselende reacties te horen op de voorgenomen opvang. Zowel positief als negatief. Het college heeft een serie voorwaarden gesteld aan de opvang en daar kunnen de partijen zich goed in vinden. Zo zijn er 24 uur per dag twee beveiligers aanwezig op de opvanglocatie en komt er een vast, goed bereikbaar aanspreekpunt voor inwoners die klachten, zorgen of vragen hebben.

Overlast
Een wens uit het dorp om niet alleen alleenstaande mannen op te vangen, maar gezinnen, wordt niet gehonoreerd. “Als gemeente kan je niet kiezen welke vluchtelingen je krijgt om op te vangen”‘, zei burgemeester Driessen. Wel gaat het om vluchtelingen die al zijn geregistreerd. Er zitten geen zogenoemde ‘veiligelanders’ bij. Dat is een groep die feitelijk geen kans maakt op een verblijfsstatus, en voor relatief veel overlast zorgt. Overigens worden asielzoekers die voor overlast zorgen direct overgeplaatst naar een andere locatie.

Douchekabines
De komende weken wordt het gebouw geschikt gemaakt voor bewoning. Zo komen er op het buitenterrein douchekabines die met een sluisje worden verbonden met het gebouw. “Het is niet de bedoeling dat mensen straks met hun voeten door de sneeuw naar de badkamer moeten,” zei burgemeester Driessen.

Kosten
Een laatste zorg bij verschillende raadsfracties, kon burgemeester Driessen niet helemaal wegnemen. Het is niet zeker dat alle uren die Leiderdorpse ambtenaren in deze klus moeten steken bij het Rijk gedeclareerd kan worden. Driessen tilt daar echter niet al te zwaar aan. “Als niet alles gedeclareerd kan worden, dan hebben we met dat geld wel honderd mensen een mooie start gegeven in ons land.”

Mocht op termijn de vraag komen om de vluchtelingen voor een langere tijd op te vangen dan gaat zo’n verzoek sowieso langs de gemeenteraad die zich er dan over kan uitspreken. Op 5 oktober wordt nog een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden. Ook krijgen ze de kans om het gebouw te bezoeken.

Leiderdorp Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×